SÅ FUNKAR DE!

Sidöversikt

Citatet
Psykopaten finns överallt
Försåtlig dupering
Yrkesval
Sexhandel
Relationer
Otrohet
Att spela teater
När man misstar sig
Att skiljas
Affärer med en psykopat

Blogginlägg

Läs också mer
Navigation

Citatet

Det är inte vad en person säger att han tänker, utan det han gör, som visar vad han tänker.
Isaac Bashevis

Psykopaten finns överallt!

Psykopaten finns i högsta grad över allt . Och överallt strör psykopaten offer kring sig. Oftast utan att offren ens har en aning om att de är offer, men det är en annan historia, som kommer att tas upp på annan plats.  
 

Vi har en falsk bild av var de återfinns och vi tror oss veta var det är. Frågar man folk i allmänhet om var man hittar psykopater så blir svaret ofta att det är bland de kriminella, det är i fängelserna och pårättspsykiatriska anstalter eller att det är bland chefer med hårda nypor.

Den bilden är delvis falsk.

 

Den bilden är lika falsk som den bild vi har om de prostituerade som missbrukande kvinnor på samhällets absoluta botten och helt i en hänsynslös mans våld, oftast en hallick.

 

För att svara än mer uttömmande på frågan var psykopaten finns måste ännu en aspekt lyftas fram.


Medan vanliga människor har vissa rutiner som de följer så följer psykopaten istället stundens ingivelse och nycker.


Medan vanliga människor har sin identitet så saknar psykopaten en genuin identitet och byter identitet som det passar dem. De ändrar beteende efter situation, de utger sig för att vara intresserade för just det som passar för stunden fast sanningen är att de i stort sett saknar allt vad intresse heter.
De byta ofta "titel" och ofta även sitt namn så som det behagar dem De utger sig med andra ord för att vara andra än de är.

 

Vanliga människor har en fast bekantskapskrets av allt från arbetskamrater och andra bekanta till nära vänner och mellan dessa rör sig den vanlige människan sig som mest. Man går på vännernas fester och man går på teater och bio och gör allehanda ting tillsammans med sina bekanta.
För psykopaten förhåller det sig inte alls så.

 

Psykopater har inga vänner och vet inte vad det är och bryr sig inte heller. Detta är inget som psykopaten saknar, den är fri.


Psykopater kan helt ogenerat blanda sig med helt främmande människor och som ett trollslag genast få dem att känna att de funnit en ny vän i den okände. De

 drar sig inte för någonting alls och kan dyka upp helt oinbjudna och ogenerat på en privat fest och efter några presenterande fraser är de accepterade på festen, bröllopet eller vilken tillställning det än är.

 

Psykopater rör sig friktionsfritt i alla kretsar, bland de som redan känner honom eller henne, det vill säga att de tror sig känna honom/henne, och bland de som aldrig har sett den främmande personen tidigare.

"Friktionsfritt" till att börja med, ska tilläggas.

Försåtlig dupering

En mycket försåtlig och svårgenomskådad metod som psykopater har för att dupera folk att tro att de är så genomgoda och fina människor är att tala om hur usla andra är.

De säger att A är sådan och B är sådan. I själva verket är det deras egna hemska sidor som de talar om!
 
Åhöraren tolkar det som att psykopaten säger: "Sådan är inte jag, det skulle jag aldrig kunna göra!" 

I själva verket är det just så som psykopaten är och just sådant som psykopaten gör!
Det är smart, det är dupering på hög nivå och det är så effektivt och det öppnar reglade dörrar.

"Det är andras fel ändå."
Det är ett annat typiskt psykopatdrag.

Den enda gång man kan få en psykopat att erkänna ett fel hos den själv är när det erkännandet tjänar duperandets och manipulerandets gud, alltså psykopaten själv!

Ett sådant erkännande är då en del av ett spel som för pågår för ögonblicket. Det är ett spel med två eller flera spelare, men bara en som förstår att det är ett spel.Det är psykopaten själv!

Psykopater kan skilja på sanning och lögn, men till vilken nytta?
Så resonerar psykopaten.
Andras eventuella eller påstådda lögner påtalas flitigt, medan deras egna aldrig erkännes, eller erkänns om det skulle såra den andre, skada den eller kunna utnyttjas på något sätt.

Psykopater saknar personliga värderingar och därför saknar sanning värde och lögn saknar skam!

Deras moraliska utsagor saknar också förankring hos dem själva!

Psykopatens "verklighet" är flexibel och det av samma skäl som sanning och lögn.

Vad spelar verkligheten för roll om man kan vinna på att förneka den?
 

Yrkesval

Yrkesval
Vi kan fastslå att normalt sett styrs yrkesvalet till stor del av personligheten, liksom den även styr ens intressen.
En annan sak spelar också ofta in; att man hoppar på ett yrke som någon av föräldrarna har. Dels för att man vet vad det handlar om och dels för att föräldern kanske slussar in sitt barn på sin egen arbetsplats.

Ganska generellt gäller att om man är tekniskt intresserad kanske man vill bli bilmekaniker, tekniker eller något likartat. Har man behov av spänning och action försöker man nog bli stridspilot eller racerförare hellre än kontorist.

Särskilt kreativa blir designers, konstnärer eller forskare i större utsträckning än andra. Om det är empati, vilja att hjälpa och stötta som utgör ens ”kall” kanske man blir vårdpersonal, kurator eller försvarsadvokat.

Psykopatistörningen är annorlunda på många sätt.
Framförallt saknar psykopaten normala intressen. Den vill helst stampa på andra och utnyttja dem, lura dem, manipulera, dupera och parasitera. Men något egentligt intresse i övrigt som kan styra psykopatens olika val är svårt att hitta. Därtill kommer att psykopaten inte har några egentliga ambitioner av seriöst slag och intresserar sig inte för långsiktiga mål. Psykopaten lever i nuet vilket innebär att den inte lägger ned energi på studier. Tvärt om kännetecknas de av hög frånvaro i skolan och är allmänt stökiga, skolans oroshärdar.


När psykopaten kommer ut i arbetslivet finner de bara tristess med jobbet, de saknar ansvarskänsla, känner ingen lojalitet med vare sig arbetskamrater eller företaget och de tröttnar snart på sina arbetsuppgifter eller fungerar så dåligt att de blir uppsagda. Ibland på grund av konflikter som de skapar och ibland för att de ertappas med att begå brott på arbetsplatsen eller bara för att de inte gör det som det förväntas av dem.

 

Resultatet är att de blir hoppjerkor och de byter inte bara jobb utan också yrke titt som tätt. De är inte rädda för någonting och därför inte heller rädda för att hoppa på något som de inte kan. De är inte rädda för att söka jobb på falska meriter och de är inte rädda att avslöjas med sina falska meriter.

 

Av dessa skäl kan en psykopat kortvarigt dyka upp inom vilket yrke som helst oavsett kompetens, utbildning och behörighet. Företrädesvis inom höglöne- och högstatusyrken.

Att lura andra människor är psykopatens största och nästan enda intresse. Men psykopaten vill ha en bekräftelse på att lögnerna och manipulationerna har gått hem. Den vill ju se resultatet och gärna se att offret krossats av det som psykopaten åstadkommit.

Det bästa betyget på detta som psykopaten kan få är att offrets ekonomi har slagits i spillror och det betyder dessutom att psykopaten har skaffat sig ekonomiska medel att "leva loppan" för och att glänsa med inför andra, imponera på dem.

Pengarna fyller alltså inte bara funktionen att klara uppehället utan är också en värdemätare på psykopatens "överlägsenhet", ”framgång”, ”storhet” och bekräftelse på att han är "smartare" än alla andra. Det är sådant som tillfredsställer psykopatens ego för något ädlare hos psykopaten än egot, som kan tillfredsställas, det finns inte.

 

Detta är förklaringen till att en bedragare som har kommit över, låt oss säga en miljon, inte slår sig till ro för ett halvår utan kan mycket väl lura till sig några hundratusen kronor av någon annan redan dagen därpå. "Det är ju så satans roligt".

Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att väldigt många psykopater söker sig dit där pengar finns. Det kan röra sig om bank- och finanskretsar, men även annan företagsamhet, till exempel mer eller mindre seriösa företag och rena skumraskföretag, lika väl som det kan handla om bankrån och förförande av en rik men helst ensam och kanske äldre person.
Många blir chefer på kortare eller längre tid. Andra blir bedragare och bankrånare. Och sol-och-vår är väl det enda brott som ingen annan än en psykopat kan begå.

Men man kan med fog också påstå att väldigt många psykopater inte ens hamnar i yrkesverksamhet, så som också framgår av föregående stycke.
De ägnar sig med stor framgång åt bedrägerier och kan ostraffat leva gott på sitt skamliga verk eftersom det sällan ses som att det faller under allmänt åtal. Den utblottade har heller ingen ekonomisk möjlighet att driva saken som enskilt åtal och det är ju en direkt följd av psykopatens skadeverkningar. Av det skälet är det synnerligen märkligt att rättsväsendet är så njuggt med att bistå dessa offer. Och sanningen är att antalet sådana offer är skyhögt, medan de psykopater som straffas för den typen av bedrägerier är försvinnande liten just för att samhället lämnar offren i sticket.

 

Andra psykopater ägnar sig åt stölder och rån, gärna spektakulära sådana som skapar svarta rubriker i pressen. De löper avsevärt större risk att gripas för sina brott. Därför är det också just dessa som vi tänker på i samband med psykopati, trots att de utgör en relativt liten del inom gruppen psykopater.

Sexhandel

Psykopati förekommer oftare bland prostituerade än andra. Dessa prostituerade känner ingen skam för sitt värv, snarare ett nöje att förnedra en ”torsk”. De prostituerar sig inte av tvång, såsom för att finansiera ett missbruk utan drivkraften är snarare att det är spännande, inkomstbringande och lättförtjänta pengar som inte tvingar dem att passa tider och allt annat som hör till vanliga jobb, samt, inte minst betydelsefullt, det roar dem att se att de har makt över sexköparen och de känner att de är bättre än ”torsken”, som inte bara är "torsk" i sexkunsdbetydelse utan han är "torsken" i samhället.

Det finns dessutom en helt annan aspekt att lägga på den prostituerade psykopaten, men det kommer jag till senare.
 

 

Denna typ av prostituerade spelar också på en jämbördig nivå med sin hallick. Det blir mera ett kompanjonskap än ett utnyttjande därför att en psykopat går inte att utnyttja i och med att den endast tänker på sig själv. För en psykopat ska kunna ingå ett äkta samarbete med en annan person, krävs att denne också är psykopat och många hallickar har denna störning. De kan ha ett valigt okvalificerat jobb vid sidan om, eller leva på andra kriminella sätt vid sidan om sin hallickverksamhet.

 

Alltså ser verkligheten ut så att medan de flesta kvinnorna i ”stallet” saknar val och ingår i det på grund av en även i övrigt problematisk livssituation, finns det en del som ingår i det av helt fri vilja och ser sin hallick som en förmedlare för vilket han får sin del av kakan.


Kvinnor som styr trafficking. 
Orsaken till att kvinnor ängnar sig åt sexhandel är självklart inte alltid psykopati. Oavsett orsaken bakom att de har hamnat i branchen finns en chans att de gör karriär genom att börja med trafficking. I denna karriär finns en urvalsmekanism som leder till en "anrikning" av psykopater.

Därför är andelen kvinnor och kvinnliga psykopater, som ägnar sig åt människohandel för sexuella ändamål hög, vilket UNODC har kartlagt.

Perversioner

Perversioner

En del människor har perversa störningar i sin personlighet. Det behöver inte alls handla om att de är psykopater, men även psykopater kan vara perversa. Förmodligen finns ingen koppling mellan perversion och psykopati, men de som både är perversa och psykopater kommer självklart att vara mera känslokalla, hänsynslösa och brutala i sin perversion. Och deras perversion blir oftare ett brott får därför också uppmärksamhet i media.

Denna sorts psykopat är ytterligt sällsynt, men trots det är det denna typ som står som sinnebild för den sanne psykopaten. Det är nästan alltid en man och om honom skrivs böcker och det görs film.

Pervers personlighet kan styra yrkesval och/eller fritidssysselsättning. Pedofiler söker sig självklart till barn och då blir de förskollärare, lärare, fritidsledare och liknande hellre än kyrkogårdsvaktmästare eller butiksbiträden.

Om de till exempel har skaffat sig en polisutbildning söker de sig sannolikt till utredning av barnpornografibrott, där de helt legitimt kan ta del av förbjudet material.


I den mån psykopater ändå låter sin störning styra yrkesvalet, är det nog inte i första hand vård- och omsorgsyrken som är intressant. Det ligger närmare till hands att de blir lärare, officerare, åklagare, ordningsvakter, chefer av olika slag, poliser och domare.


Läkare är nog den yrkesgrupp där psykopater eller personer med relativt utpräglade psykopatiska drag är starkt underrepresenterade. Jag kan tänka mig att ett undantag har funnits och det är psykiatriker före 1950. Då fanns inte det etiska tänkandet inom psykiatrin i den utsträckning som det gör i dag och schizofrena hade näst intill status som djur eftersom ingen riktigt verksam terapi fanns. Dessa läkare bör i dag ha gått i pension och därmed är det historia.

 

Många psykopater har okvalificerade arbeten. De byter jobb ofta och de jobbar ofta inte heltid. Vid sidan om skaffar de sig den egentliga inkomsten på ett mindre hederligt sätt alltifrån parasiterande på alla som kommer i deras väg till ren kriminalitet.

Relationer

I texten nämns psykopten som en man, men detta gäller lika mycket kvinnliga psykoter, med undantag för att de mer sällan är våldsamma. Det är med andra ord samma könsmönster som för ickepsykopater.

Det första som man måste befria sig ifrån för att förstå psykopaterna, det är det mänskliga sättet att tänka och känna! Det är ett absolut måste. Det finns många som yrkesmässigt arbetar med psykopater och är utbildade i ämnet och anser sig kunna psykopati, ändå blir de grundlurade när de som minst anar det. Eller, minst lika ofta, uttalar sig om psykopater och hamnar helt fel i sina tolkningar.

Anledningen är just det att de inte kopplar bort sina egna mänskliga egenskaper utan väver in dem i psykopatens tänkande. Och vips har de hamnat helt galet i sin bedömning och tolkning!

 

Psykopaten har alltså inget eller ett mycket flackt känsloliv.

Psykopaten är dessutom fullkomligt egocentrerad.

I vissa fall kan man förstå psykopaten som en som har ett omvänt känsloliv. Så som att vi vill ju göra andra glada och lyckliga. Vi vill trösta den ledsne. Vi vill ha skoj i varandras sällskap. Psykopaten vill tvärt om!

Psykopaten vill göra andra ledsna, olyckliga och gärna skada andra. Psykopaten vill ha skoj på andras bekostnad. I sällskap med andra är psykopaten inte en del i gemenskapen utan en som finns i gruppen, men ändå inte samhörig med den.

 

Detta är väldigt tydligt i en grupp, för i gruppen vill psykopaten vara den som allting kretsar kring och den som allt ljus ska skina på, men så tycks de ju också vara så charmerande, intressanta och kanske glamorösa. Vi brukar tycka att de är grandiosa!

 

Det finns inget ”vi” för psykopaten. Alla skall vara till för honom (eller henne). Och vem som helst kan plötsligt få en taskspark mitt inför ögonen på de andra. Och det gillar psykopaten, till och med om den drabbade, kränkta, är hans egen fru, eller kanske snarare flickvän, eftersom psykoaten sällan har längre relationer och därför sällan gifter sig. 

 

Om vi normala människor skulle råka säga något fel, som sårar och generar någon i gruppen, så drabbas vi av skuldkänslor och försöker rätta till blamagen, men psykopaten gör detta medvetet och njuter av den uppkomna situationen. Så spegelvänd är psykopaten.

 

När psykopaten säger att han är/låtsas vara svartsjuk, då trycker han på många knappar på en gång.

 

För det första får han partnern att tro att han älskar henne och att hon betyder mycket för honom. Sanningen är ju den rakt motsatta!

 

För det andra tar han kraften från partnern eftersom denna känner sig oskyldigt misstänkt för otrohet. Och att trycka ner sin partner i skorna, tills hon själv känner att hon inte är vatten värd, det gör varenda psykopat. Det går som en röd tråd genom varenda berättelse om psykopater.

 

För det tredje kränker han partnern och på så sätt roar han sig på partnerns bekostnad. Jämför med ovanstående om psykopaten i grupp!

 

För det fjärde signalerar han att otrohet är klandervärt och omoraliskt och därmed har han förmedlat ett budskap som säger: ”Sådan är inte jag! Jag har moral minsann och mig kan du lita på!”

 

Det är alltså mycket mera krut i att ”vara svartsjuk” än man först anar. Det är bra mycket effektivare än att bara rakt av säga ”Mig kan du lita på. Jag är alltid ärlig och otrogen är det sista jag skulle vara!”

Men det är ju just det han ändå säger och vartendaste ord är lögn, för en psykopat är verkligen inte ärlig, trogen och någon att lita på.

Och det vet han mycket väl om, men vill ingjuta hos offret en känsla av trygghet så att offret lättare skall kunna hanteras!

Detta är dupering och det är så vanligt hos psykopater att man har myntat ett uttryck för det: duperandets glädje!

 

Man kan likna det ovanstående vid vad spindeln gör med den fångade flugan. När den sitter i nätet kan den faktiskt ha turen att komma loss, men spindeln spinner snabbt in den i sin silkestråd och gör ett litet paket av den för att ätas vid senare tillfälle!

Precis så gör också psykopaten!

 

Att gråta lite, att trösta lite och kramas lite, säga ”förlåt” och till och med säga att han har haft fel, det är den där fina silkestråden som han förpackar sitt byte i!

 

När psykopaten gör slut, för att han inte tycker det är roligt längre, då försvinner han bara utan att säga ett ord!

Men om psykopaten säger att det är slut, då handlar det om att såra och kränka partnern. Hade du vid dessa tillfällen känt dig fri och träffat någon annan, då hade du mycket väl kunnat få dig en ordentlig skopa efteråt och blivit anklagad för otrohet, lösaktighet och hor!

Om du hade sagt: ”Men det var ju slut! Du gjorde ju slut!”, då hade du mycket väl kunnat få svaret: ”Hur kunde du tro det, du vet ju hur mycket jag älskar dig!”

 

Det finns hur många sådana berättelser som helst. De är så lika att man kan tro att det är samma story som berättas varje gång!

 

Om du verkligen träffar någon annan så bryr sig inte psykopaten, inte innerst inne. Inte i verkligheten. Men han skäller ut dig.
Om han är den som älskar våld, då blir det misshandel. Men otroheten i sig berör honom inte det minsta, känslomässigt. Det finns inget känsloliv där sådana känslor kan härbärgeras, bara kontrollbehov.
 

Däremot använder psykopaten en sådan uppkommen situation till sin egen fördel och det blir som en hävstång med kraft att skicka ned dig i en avgrund av ynklighet och kraftlöshet där självförakt, själförebråelser, ånger, skam och skuldkänslor tar all kraft ur dig.


Alltså, du sitter som flugan i spindelns silkestråd! Som mat att äta när lusten faller på. Och han skrattar inombords, kanske till och med skrattar dig rakt i ansiktet och kallat dig för alla vidrigheter som finns att kalla någon för. Du darrar som en aladåb och känner att du förtjänade det, vilket bara spär på hans njutning! (Omvänt känsloliv!)

 

Vad en psykopat än gör, så är syftet alltid att skaffa sig makt!

 

Därför ska man aldrig vänta ett ögonblick med att lämna en psykopat så snart man bara har misstanken om att det kan vara en sådan person!

 

Jag har sagt att psykopater saknar känsloliv. Så står det i alla läroböcker och avhandlingar, men det är inte helt sant. Sanningen är att deras känsloliv är endimensionellt och gäller bara dem själva. De saknar allt vad empati gäller och de är rakt igenom egoistiska.

Men de kan glädjas och känna lycka, men bara för sina egna avskyvärda bedrifter!


När relationen är slut och det inte finns mera att få av partnern är det mest troligt att den inte heller "existerar" för psykopaten. Det är som att det aldrig har funnits en relation, eller ens en bekantskap. I TV4s dramadokumentär "Knutby - vägen hem" gestaltar Emil Almén Helge Fossmo på ett föredömligt sätt. Han lyckas få fram den här totala likgiltigheten för att en relation inte bara har brutits utan också likgiltigheten för att hustrun faktiskt inte längre finns till.

Otrohet

Vi kommer aldrig förbi otrohet som en del i psykopatens mönster och det är viktigt att klargöra vad detta detta notiriska beteende beror på. 
Tyvärr är det inte alldeles uppenbart och det förklaras oftast med att psykopaten är spänningssökande, vilket förvisso är sant, men det duger inte som den enda förklaringen i detta sammanhang. I stället är det en mindre viktig komponent i förklaringsmodellen!  


För att förstå psykopaten måste vi alltid hålla i minnet att psykopatens känsloliv är så fullständigt flackt att den inte kan älska någon annan.
Men den älskar sig själv gränslöst.

Psykopatens behov går före allt annat, inklusive sexuella behov. Psykopaten tar bara för sig!

När psykopaten är otrogen spelar det ingen roll vad partnern tycker. Det är helt ovidkommande och psykopaten ljuger och nekar eller kan rent av tvärt om berätta om det för att såra partnern, trycka ned och ta kraften från densamma. Det gör att psykopaten blir ännu starkare i förhållande till sin partner och det handlar alltid om makt så fort som en psykopat finns på arenan! 

Man får aldrig för ett ögonblick glömma att psykopaten endast älskar sig själv, aldrig någon annan och inte ens den egna partnern eller de egna barnen!

Närstående är som allt annat i psykopatens liv, ting, verktyg och nyttjandeobjekt att tillfredsställa sig slälv med på alla sätt inklusive att såra, kränka, dupera, manipulera, lura, utnyttja och så vidare.

Glöm aldrig detta:
Med den vetskapen kan vi ställa oss frågan om hur en psykopat tänker vid val av partner. Och en sak kan genast uteslutas, det handlar aldrig om kärlek.


När psykopaten inleder en relation handlar det mera om ett infall, en impuls och om att starta ett litet spel och dra in personen i hans (hennes) egna regisserade teater, eventuellt för att kunna utsätta personen för bedrägeri (så kallat sol-och-vår-brott är ett typiskt sådant bedrägeri och endast psykopater begår den sortens brott) eller att utnyttjas på annat sätt, inklusive sexuellt.

Det är sällan som psykopaten upprätthåller någon mera varaktig relation.

Slutligen: det är ganska begripligt att de är promiskuösa, eftersom det aldrig handlar om kärlek.

Att spela teater

Det är alltid fråga om teater när man har att göra med psykopater. Det är dupering och manipulation i syfte att uppnå vissa mål, som alltid omedelbart eller på sikt gagnar psykopaten i slutänden. Detta är mycket tydligt i TV-programmet " Bedragaren " som SVT sände i januari 2009.

Knappast någon är förberedd på att möta en psykopat och därför räknar man inte heller med denna teaterkonst som drabbar alla, alltifrån de allra närmaste till de som bara växlar några högst tillfälliga ord med honom eller henne. Med stor förtjusning spelas olika roller upp inför andra även om åskådraren inte utsätts för något brott. Man brukar tala om "
duperandets glädje "!


När man misstar sig

Nedan kort om hur psykopaten kan uppfattas som om det är annan personlighetsstörning som den har, därför att det emellanåt ingår så bisarra element i en psykopats teater, som ju har till uppgift att skaffa sig makt över andra människor. Man måste då ha klart för sig att det inte handlar om dessa störningar, det är bara ett förädiskt rollspel, som på olika sätt för stunden gagnar psykopatens mål.

Paranoid
Psykopaten kan framstå som paranoid. Vad den i det aktuella läget kan finnas för vinst kan inte besvaras generellt, men bara vetskapen om att det är en teater underlätter att genomskåda vad han vill uppnå.

Några exempel på mål:

Att hålla sig undan med diverse förklaringar som påminner om paranoid störning:
# för att förklara för någon varför man undviker att träffa en viss person, som den kanske häftar  i skuld till
# för att partnerns anhöriga har genomskådat psykopaten och måste "sättas i karantän"
# för att kunna fortsätta att  leva sitt dubbelliv utan insyn

Osjälvständig personlighetsstörning
Den kvinnliga psykopaten är som alla andra psykopater en stark människa som inte går att påverka och som inte är rädd för någonting. Ibland kan det vara fördelaktigt att också stråla ut detta till omgivningen och det handlar då om att det är fördelaktigt.
Men det kan vara ännu mera fördelaktigt för den kvinnliga psykopaten att spela på det rent motsatta, ynklighet, värnlöshet och utsatthet.
# för att kunna parasitera på en partner
# för att förklara varför man inte kan betala tillbaka det man så heligt lovat att återbetala
# för att smita undan alla andra skyldigheter
# för att i en vårdnadstvist skaffa sig fördelar och andras empati
# för att få sympatier i en domstol när man står åtalad för ett brott

Det är ju mycket enklare för en kvinna att spela på dessa strängar än vad det är för en man.

Speciellt den kvinnliga psykopaten kan spela upp ett mer eller mindre trovärdigt somatiskt sjukdomsscenario för att komma undan åtaganden, vinna sympati, och få andras empati, parasitera etc. Det beteendet skall inte förväxlas med
hypokondri .


Borderline   kan ibland förväxlas med psykopati, men vid ingående kännedom om personen bör den störningen ganska lätt kunna uteslutas.
Till exempel sysslar inte psykopater med den sortens självdestruktiva beenden som kan förekomma hos boderline, och självförtroende är i stället "på topp".

Men instabila relationer hör definitivt till psykopati, liksom impulsivitet, ekonomiskt oansvarighet och liknande, liksom att drogmissbruk och aggresivitet inte heller är ovanligt.
 

Narcissist  
förväxlas lätt med psykopati. Anledningen är att psykopaten verkligen uppvisar en del av de symptom som är så vanliga hos dessa. till exempel det grandiosa, makten, empatilösheten och självcentrering för att nämna en del.

Att skiljas

Detta är berättelsen om hur psykopaten gör sig av med sin sambo, mycket läsvärt!
"Hur en kvinnlig psykopat fick sin sambo att flytta ifrån henne.
Först ska väl sägas att hon har kriminella kontakter. Det är en nödvändighet skulle jag tro, bland annat för att hon är prostituerad. Visserligen fixar hon ofta kunderna själv, men ibland får hon tips av hallicken, som också har en psykopatistörning och är mångsysslare i brott och därför är det inte konstigt att kvinnan också känner många kriminella. Om hon känner dem genom hallicken eller tvärt om har jag ingen aning om.

Utöver prostitution sysslar hon med bedrägerier och så kallad ”sol-och-vår”, snatterier, misshandel, förtal, falska polisanmälningar osv. De kriminella kontakterna hjälper henne när hon hamnar i knipa i samband bedrägerierna och andra brott. Men hon har också knutigt poliser till sig, åklagare och domare som ombesörjer att eventuella rättsliga efterspel slutar till hennes förmån. Det är korrupt så det är snuskigt.

Kvinnan hade bott ihop med en man (NN) i två omgångar under sammanlagt åtta års tid.
NN tjänade ganska mycket pengar på den egna firman som han skötte via Internet. Han fick uppdrag av andra företag. Det var helt lagligt utom att han inte skattade för verksamheten och officiellt var arbetslös.

En dag stod NN plötsligt utan uppdrag på grund av att han hade slarvat och inte hållit tiden. För uppdragsgivarna handlade det om miljonbelopp och de hade andra de kunde anlita istället. Hennes sambos firma brakade alltså ihop och inga pengar flöt in längre.

I och med att NN inte tjänade någonting så skulle han ut ur hennes lägenhet. Det hade ingen betydelse de åtta år som de hade bott tillsammans, han skulle bara ut ur hennes lägenhet och att han inte hade något annat tak över huvudet brydde hon sig inte det minsta om.

Hon berättade för mig att hon inte fick några pengar av honom. Och hon sa det på sitt eget vulgära sätt: Han har inga pengar och då blir det inget knull!

Han var bara i vägen för henne. Hon har väl inget känsloliv och kan inte binda sig till någon på det viset. Det märks ju också på barnen som hon bara utnyttjar till att gå ärenden och att hjälpa henne med att städ, både hemma och på städjobbet (väldigt lite städjobb och bara för syns skull, tjänar mycket mera på allt annat, inklusive att "låna" av alla som kommer i hennes väg, utan att betala tillbaka). När hon fick sladdbarnet så fick de äldre barnen sköta om honom medan hon var ute och slarvade och fixade sexkunder (tre barn och olika fäder).

Hon slängde dock inte ut NN på det allra enklaste sättet med att bara säga att han fick flytta. Hon ordnade en liten "teaterföreställning" med aktörer valda ur hennes kriminella kontaktnät att låtsas jaga honom för en större skuld som han faktiskt hade och inte brydde sig om att betala, så helt hederlig var han ju inte själv heller.

Dessa kriminella dök upp ett flertal gånger på olika ställen där NN brukade hålla till när han var ledig och de sa sig söka efter honom och de visade lite diskret en pistol.
Det hände aldrig då NN befann sig på dessa ställen och det var meningen också. Det var tänkt att han skulle höra talas om dem, men inte träffa dem!

Den enda som visste på förhand att han inte var på dessa platser vid de aktuella tidpunkterna, det var psykopaten somhan bodde ihop med!

Planen fugerade perfekt för han blev rädd att dessa gangsters skulle komma hem till honom att hans älskade flickvän och att hon och hennes barn skulle råka illa ut, så han flyttade. Han tänkte sig att de kunde vara särbo en tid tills det hade lugnat ned sig, men efter detta var dörren för alltid stängd för honom.

Efter det hälsar hon inte ens på honom. Hon ”ser” honom inte ens, inte ens om de står bredvid varandra. Han är helt bortsopad ur hennes liv!

Psykopaterna är sådana!"

Affärer med en psykopat

"Jag sitter för tillfället och bara är förbannad och lurad.

Jag inser att jag måste hålla humöret inför denna kvinna och inte visa vad jag känner utan inse faktum och försöka komma ur detta på ett listigt sätt.

Jag har nu sett girighetens ansikte så jag har definitivt lärt mig en läxa.

Jag har nu i efterhand fått höra flera leverantörer etc. som vägrat leverera till denna persons tidigare verksamhet. Personen har mycket obetalda skulder men leverantörerna har valt att inte processa och varit tysta av rädsla.

Jag kommer förmodligen få börja på nytt med en ny verksamhet i en ny bransch efter en kostsam juridisk process.

Tycker det känns jobbigt att ha denna kvinna som ovän då jag anser hon ond och påminner om Damien i Omen, fast i vuxen form.

Hon är mycket populär hos många i min nuvarande bransch och jag har under flera år varit en av dessa som tyckt att hon är vettig. Jag borde fattat sett tecknen som fanns där men trodde blint på det hon sa tills allt rasade.
 
Det känns för jobbigt att inse att det finns människor som inte har en tillstymelse av empati eller känslor.

Jag är nu ärrad och känner att jag blivit kallare, mer misstänksam  själv vilket är det jobbigaste."

Blogginlägg

Ett mycket klargörande blogginlägg:

Läs också mer

Läs också mer på:
BERÄTTELSER
Där finns följande underlänkar:
Förhållanden
Barnen
Syskonpsykopaten
Duperandets tillvägagångssätt
Duperade myndigheter
I arbetslivet
Kvinnliga psykopater
Desperation och frågor
Känslolivet
Narcissism

Även NÄTDISKUSSIONER, uppdelat i tre delar, rekommenderas i detta sammanhang:

Om diagnoser
   Definition och gränser
   Diagnosfunderingar
   Psykopati - narcissism - mytomani 
   Sociopati och psykopati 

Klassiska frågor
   Hur ser psykopatens taktik ut? 
   Hur bemöta barn till psykopater?
   Kan man själv påverkas i psykopatisk riktning

Om egenskaper
  Parasiten
  Spela på känslor
  Att bestämm

Vårdnadstvist
  Varför blir man offer?
   Kan man avslöja en psykopat?
   Kan man vinna över en psykopat?

Övrigt
    Terapi och drogers inverkan

EXEMPEL FRÅN MEDIA rekommederas också i detta sammanhang, med följande underrubrubriker:
Fotbollsspelaren
Prefekten
Raskenstam nummer 2
Charmören
Storsvindlaren
De största finansskojarna
Det kapadehuset
Charles Manson, 40 år sedan

MEDIA OM KVINNORNA
Bankomatkvinnan
Kvinnan från Ghana
Den Våldsamma kvinnan
Hundskojaren
Att linda rätten runt lillfingret

ÖVRIGT FRÅN MEDIA
Bedragare på nätet
AdWords bluffannonser på Google
Sociala sajter, nytt forum för bedragare
Telefonbedragare och telefoni
Att vara terapeut åt en psykopat
Mytomani, bedragare eller psykopat?
Jan Guilliou: Bedragare med politiskt skydd
Görel Kristina Näslund om bedragare
Lurad i fälla - av Leif GW

Navigation

Du har just besökt SÅ FUNKAR DE!

Till sidans topp
Till nästa sida, BERÄTTELSER
Till föregående sida, KRITISKTDiskutera gärna  här

Fatima 18.02.2019 18:56

Lever ihop med en, har fatta att jag måste lämna. Må gud hjälpa mej men det blir, är svårt😢

zosefina 28.12.2017 09:34

Tack for svar Elin! Han är bedragare men flera identiteter! Håller på hela hans liv att lura folk på pengar! Min man vill inte veta nån info om honom! Min man ä

zosefina 27.12.2017 09:19

Hej! Min man skaffat i år en vän som var förut hans kund på frisering! Nu den kompis bor i vår stuga utan att jag tillåter och tigga stora pengar fron min man

Elin 27.12.2017 11:18

Låter skumt! Kolla hans bakgrund! Ge akt på allt han säger och fundera på om det hänger ihop! Var superkritisk! Testa empati! Gillra fälla om möjligt!

Ewa W 24.12.2016 13:23

Pröva Google översättningsprogram!

olle 23.12.2016 23:54

finns det nån liknande websida som denna fast på engelska?

Tji fick jag 19.01.2016 19:18

Jag har på riktigt en psykopat här hemma. Har ju knte hunnit reflektera så mkt då jag jobbat så mkt. Men har nu märkt på senaste månaden han har förändrats mkt. Manipulation. Kränkning. Han har etsat sig fast. Som en igel. Får inte bort honom.

MITT LIV 25.11.2015 05:58

Lämnar nu allt detta bakom mig, går vidare och HOPPAS att ni främst P upphör med sin fixering och sitt UTNYTTJANDE av min person för egen vinning

Avslöjad 25.11.2015 13:56

När du kände jag inte gick på dig längre, deltog inte, det var då den riktiga storasyster visade sitt rätta jag, då startade hån, förakt, stöta ut på riktigt

Spelet 25.11.2015 13:33

Syster, du fick mej att tro du var lojal med mig när du förmedlade vad andra syskon sagt och gjort, sanningen var att syskonens agerande var vad du startat upp

Elakt 25.11.2015 12:45

Syster, du var en mästare på att Inge förtroende så en öppnade sig sen framlade du det inför hela din omgivning och skapade rykten. Samma med alla

Falskspel 25.11.2015 12:30

Mkt allvarliga saker du kallat alla och inte ett spår syntes på dig när du träffade den du pratat ner i fotknölarna, leendet såg så äkta ut.

Fulspel 25.11.2015 12:09

På det viset spelade du ut dina syskon mot varann och själv lekte du vän med alla och ingen kunde ana vad du sagt om än den ena än den andra.

Sanning 25.11.2015 12:00

Så kära syster du kanske ska tala om för alla syskon vad du sagt om alla bakom ryggen och alla sjukdomar du lagt på alla. Allt skit om dina vänner.

MIN RÖST BLEV ALDRIG HÖRD 25.11.2015 05:20

Eftersom jag aldrig blev hörd i ngt utan bara dömd utan att någon frågade mig. Drog mig undan för att slippa men beskyllningarna bara Växte, fick ut för allt.

FJÄSKET 25.11.2015 05:51

Felet jag gjorde var uppenbarligen FJÄSKET som ni främst P inte fick. Jag såg inte upp till P, tyckte inte synd om P, ifrågasatte historier, det blev min död

Orka 25.11.2015 05:36

Det blev bara värre när jag inte var där, skitpratet, anklagelse, hoppet att de tröttnar ngn gång. Nej det fortsatte år ut och år in.

Katarina 24.11.2015 09:02

Leta fel.....letar i alla skrymslen efter ngt som kan påvisa att de har rätt. Letar vi riktigt noga kan vi hitta 100 fel på en person om vi har sånt behov.

Katarina 24.11.2015 09:48

Trots allt jag fått utstå känner jag inget hat, arg...ja, men inget hat. Väljer nu att gå vidare i livet, värme och kärlek allt annat väljs bort

Katarina 24.11.2015 09:09

Jag blev helt enkelt den att skylla på när de inte tordes ge sig på den som verkligen bråkat med dem, vår mamma. Så så blev det.

Katarina 24.11.2015 08:38

Jag var lätt att ge sig på då jag inte försvarade mig eller ville bråka. Drog mig undan och blev då svarte Petter att kasta all dynga på

Katarina 24.11.2015 08:53

Än idag fortsätter denna lasta över all dynga på mig. Jag förstår att det spelar ingen roll hur jag är, de är såna bara.

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."