Övrigt

Sidöversikt

Om avsnittet
Terapi och drogers inverkan
Upplevelsen

Om avsnittet

Här samlas, som framgår av rubriken, sådant som inte platsar någon annan stans. Dock kan vissa omdisponeringar komma att ske med tiden, vart efter sidan utvecklas.

Terapi och drogers inverkan

Frågan:

Hej, jag undrar om man k
an bota en manipulerande psykopat?
Och kan man vara en psykopat endast med sprit eller droger, men sen vara normal igen?


Svar:

Nej, psykopater kan inte botas, varken med kemoterapi eller med beteendeterapi. Förr gjordes försök med lobotomi och bortsett från att de blev lite av zombies så är vad som har varit mest framgångsrikt hittills, om vi ser till psykopaters skadeverkan i samhället. Att kalla behandlingen för bot är dock fel.

 

Terapi ger tvärt om motsatt effekt. Psykopaten får nämligen en bättre uppfattning om hur den ska bete sig för att verka normal. På så vis kan den spela sin teater bättre.

 

Moderna studier av hjärnan hos psykopater visar vissa klara skillnader mot det normala. Det är alltså en fysisk defekt som alltid gör sig gällande oavsett droger eller liknande. Möjligen kan de ha svårare att dölja sin abnormitet, alltså spela sin roll sämre än vanligt under inverkan av droger.

 

Det vanliga är att man försöker förklara psykopater beteenden utifrån det normala perspektivet. Värre fel kan inte göras vid tolkning och bedömning av deras beteende och sätt att vara. Tyvärr är det därför lätt att tro att det bara är i drogrus som det ”konstiga” kommer fram och att allt skulle bli så mycket lugnare och trevligare utan drogerna. Det är ett typiskt generalfel at resonera så. Psykopater fungerar inte så.

Upplevelsen

"Sådant här förekommer inte, det måse vara mitt eget psyke som ballar ur", var en tanke som fanns där, bland annat.

Diskutera

Diskutera gärna  här

Rene 26.09.2017 02:56

Alkohol kan ha en gynnsam effekt på narcissistiska psykopater.

sha 23.02.2017 03:33

jag va .er orolig över hans barn när han misshandlade mig framför ögonen på de! jag trodde han brydde sig inför barnen några minuter senare var allt bra igen
.

sha 23.02.2017 03:25

han jag trodde varit mitt livsärlek va en pyskopat, jobbar som polis. han misshandlade mig i flera årframför sina egna barn inga hänsyn för de.

Enja 24.10.2014 19:32

Kan man utveckla psykopati eller föds man med det?

psykolog 25.10.2014 09:54

Man föds till det. Liknande tillstånd förvärvat klassas inte som psykopati.

Enja 22.10.2014 22:28

Kan man utveckla psykopati av missbruk? Har levt ihop med en man i över 30 år som har utvecklat många av de egenskaper som finns hos psykopater de senaste 10 år

psykolog 23.10.2014 17:09

Missbrukare kan göra allt för att kunna missbruka - offra alla för det. Kan likna psykopati i mycket, men det ÄR inte det ändå.

Katja 23.10.2014 00:34

Enja - vi verkar ha liknande erfarenhet. Jag diskuterar gärna med dig. Maila mig ordensmakt@gmail.com

Bettina 08.04.2012 11:12

Om en person har ett missbruk och har regelbunden ångest kan det väl inte handla om en psykopat? Även om det finns flera andra kännetecken?

Rune Larsson 08.12.2010 22:17

Jag håller med psykologen. Kanske Kalle förväxlar psykopati och psykos. Psykoser kan uppstå av LSD, Pink Floyd förlorade en bandmedlem pga det!

psykologen 07.12.2010 10:35

Nej!

kalle 06.12.2010 15:27

kan permanent psykopati induceras genom sinnesändrande substanser som LSD

Ali 23.07.2010 08:53

"Terapi och drogers inverkan", svaret är jättebra!

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."