VAD GÖR MAN?

SIidöversikt

Citatet
Om avsnittet
Det du absolut inte ska göra!
Om jag misstänker att det är en psykopat
Tänk konstruktivt!
Samtalsmetodik
Råd utifrån verkliga exempel
Allmänna råd
Vårdnadstvisten
Får jag avslöja psykopaten på Internet?
Hur skaffar jag mer information?
Oskyldigt anklagad
Sommartider
Sociala webb-nätverks risker
Säkerhet vid internetbetalningar
Behöver flytta?

Se också AKUT? Klicka här!
Internlänkar
 

Citatet

Du har nu tagit första steget mot att bli fri eftersom du insett vad denna person gör med dig!
Cascabelle

Om avsnittet

Det här avsnittet riktar sig till de som har drabbats av så kallade vardagspsykopater och handlar om vad man kan göra, men inleds med det viktigaste av allt:
VAD DU ABSOLUT INTE SKA GÖRA! 
LÄS DET FÖRST!
 
Vardagspsykopaten är den vanligaste psykopattypen som man möter i till exempel nära relationer, på arbetsplatser och som chefer, kanske grannen. Det kan också vara den som du trodde var din bästa vän.

Det är inte sådana psykopater som man så lätt bara springer ifrån och som man inte behöver träffa igen, till skillnad mot till exempel många bedragare, bilskojare eller i synnerhet bankrånare, som man förmodligen aldrig ser mera. 

Vardagspsykopaten är en person som många tvingas leva med och som de kanske inte kan göra sig kvitt utan mycket stora uppoffringar. De stjäl din energi, ibland dina pengar och de gör det systematiskt. De knäcker dig. Därför tänker du kanske i fel banor. Därför kanske du funderar på det som du verkligen genast skall slå ur hågen och som tas upp under nästa rubrik: "Det du absolut inte ska göra!".

Det är lättare att komma över att man lurades på en vara som man köpte över internet, att bilen försvann när man lämnade in den på service eller att man råkade vara i butiken när den rånades, än att man dagligen utnyttjas, förtalas, kränks och förnedras på arbetet eller av en sambo eller äkta maka/make. Därför är det den sistnämnda gruppens offer som står i fokus i detta avsnitt, liksom i många andra av sidans avsnitt.Meningen med avsnittet är att psykopatens offer skall kunna hämta idéer om hur man klarar sig ur situationen så helskinnad som möjligt efter att man har fastnat i psykopatens klor. Det är nämligen en svår sak av flera skäl.

Offret, särskilt i en nära relation, har initialt nästan alltid blivit väldigt väl behandlad, höjd till skyarna och känt sig stormande förälskad. När kränkningarna kommer och parasitismen börjar frodas känner sig offret som om det står utan stöd från omgivningen. Den behandling som offret då drabbas av inleds först sedan psykopaten har isolerat sitt offer från de vänner och närstående som först fanns.

Psykopaten bryter ned sitt offer psykiskt och stjäl, som sagt, all energi, samt skapar ett kaos runt sitt offer så att detta till slut inte vet hur det skall kunna bryta sig loss.
Därutöver tillkommer att det kan vara kostsamt att ta sig ur ett sådant förhållande och om ekonomiska medel en gång fanns att tillgå är de i allmänhet förbrukade av den parasiterande psykopaten.

Det kan också vara svårt att frigöra sig från en hotfull psykopat. Likaså kan en del vägra att släppa greppet. Särskilt svårt kan det vara om man har barn tillsammans med en psykopat, speciellt om pykopaten använder barnen som vapen, utpressningsverktyg och liknande mot sitt offer.

Inte sällan uppstår rättsliga tvister mot psykopaten, eller tvärt om och här blir det största dilemmat att alla myndigheter hellre tror på psykopatens lögner än på offret eftersom de ljuger hänsynslöst och överygande, samt visar upp sin charmfullaste sida.

Det är lätt hänt att börja tänka på en utväg, som man absolut inte ska tänka sig, den destruktiva utvägen:
"Det du absolut inte ska göra!"

Det du absolut inte ska göra!

Du som läser detta, du kanske sitter fast i ett hopplöst förhållande med en person som närmast kan liknas vid djävulens dotter eller son. Om det är det som har fört dig in på denna sida, då känner du hopplöshet, du känner obeskrivlig smärta och förtvivlan och du ser kanske bara en utväg, att begå självmord.

AKUT:
OM DU JUST NU KÄNNER DIG ALLTFÖR UPPGIVEN ATT LÄSA MERA HÄR, ring nödsamtal 112 och be om hjälp - till exempel Jourhavande präst eller jourhavande medmänniska!
Gör det nu!
Går du i självmordstankar, men fortfarande kan hantera det, läs då vidare!
Du behöver någon att tala med!
Självmord är den sämsta lösningen och det kommer en dag då du inser det, om du inte gör det just nu.

Längre ned följer också bra länkar just för dig!
För att ge dig lite hopp:
Den dagen kommer när du är starkare än innan du träffade psykopaten!

Den dagen är inte så avlägsen som du tror i det tillstånd du nu befinner dig!

Bor du tillsammans med en psykopat som har tagit allting ifrån dig - då har du inget mera att mista om du lämnar psykopaten!

Ditt liv är fullt av val - lita på dig själv!

Kom ihåg att det finns många som är villiga att lyssna på dig trots att psykopaten har isolerat dig från alla vänner och anhöriga.
Dina vänner och anhöriga saknar dig! De vill ha dig tillbaka! De är glada när du kommer till dem!
Glöm aldrig det!

Vänd dig till de mest empatiska av dina vänner och anhöriga, de som du förväntar dig kommer att lyssna tills de förstår!
Att förstå en sådan här sak är nämligen inte alla förunnat!
De som kommer att förstå är de som älskar dig mest och det är säkert många fler än du just nu tror!
De som har hemsidor om psykopati har dem för att de vill hjälpa och stötta dig, lika väl som att upplysa.

Det finns diskussionsforum där människor
¤ med precis dina erfarenheter skriver och berättar
¤ delar med sig av sina erfarenheter
¤ gärna ger dig goda råd.

Mycket är redan skrivet, som passar dig redan innan du själv har hunnit att skriva en endaste rad. Till exempel "Psykopati och andra beteendestörningar". Där brukar alltid någon svara och ge råd och synpunkter ganska fort och det är ofta människor som själva har gått igenom eländet. 

Du har också förstahandslänkarna: 

vårdguiden s sida just för din situation.

jourhavade kompis för barn och ungdomar upp till 25 år och drivs av Röda Korsets undomsförbund. 

Jourhavande Medmänniska , som just är medmänniskor med allt vad det står för, frivillighet och empati "När du behöver någon att tala med".  

Nationella hjälplinjen när du hamnat i svår situation som du ite ka hanera själv.
Särskild hjälp för kvinnor:
Sveriges kvinnojourers riksförbund - Jourer när dig!
Kvinnor är en särskilt utsatt grupp i nära relationer.

Du kan också söka på 
ANDRA BRA LÄNKAR .
Man behöver ofta någon som verkligen kan förstå det förödande i det som i synnerhet drabbar psykopaters patners, barn och andra närstående. Och det gör just de som har drabbats själva. Det finns professionell hjälp, men alla psykologer och terapeuter har inte tillräcklig förståelse för vad som verkligen sker inom offret. Det gäller att hitta de rätta!
Psykopati.se tar tacksamt emot upplysningar om särskilt lämpade professionella hjälpare!
Ta aldrig på dig skulden för det inträffade!
Psykopatenerna behandlar alla lika dant!
Alla kan drabbas och lättast av alla drabbas de godaste av människor!
Du är inte den ende!
Du är inte ensam!

Psykopati.se ger gratis rådgivning!
Kontakta psykopati.se och berätta om ditt problem. Svar kommer vanligen inom någon dag.
 
Klicka här, eller använd brevlådan!

Om jag misstänker att det är en psykopat

Har jag att göra med en psykopat?

Läs igenom PSYKOPATICHECKLISTAN och se hur mycket som stämmer. Stämmer det allra mesta är det sannolikt en psykopat, men det är inte helt säkert. Däremot är det helt säkert att det är en person som kommer att ge dig mycket problem och det enda rådet är att bryta sig loss från personens grepp.

Utöver att läsa igenom listan finns följande att göra (här förkortas den eventuelle psykopaten EP):

1. Undersök vilka EP  känner och tag reda på hur mycket som stämmer av vad EP säger/har sagt.
Du kan då få andras uppfattning och synpunkter på sådant som du har funderat över. Möjligen bekräftas karaktärsdrag  som nämns i PCL-r: talför/ytligt charmig, förhöjd självuppfattning/grandios, behov av spänning/blir lätt uttråkad, patologiskt lögnaktig, bedräglig/manipulativ, saknar ånger och skuldkänslor, ytliga affekter, kall/bristande empayisk förmåga, parasiterande livsstil, bristande självkontroll, impulsiv och ansvarslös eller att EP inte tar ansvar för sina egna handlingar, till exempel skyller ifrån sig, bagatelliserar, förnekar eller ändrar på saningen.

Speciellt om du kommer i kontakt med tidigare partners kan du fråga om eventuell otrohet (promiskuöst sexuellt beteende) och om hur det förhåller sig med EPs framtidsplaner, det vill säga frågan om EP saknar realistiska och långsiktiga mål.

Har du möjlighet att tala med EPs syskon, föräldrar, bardomsvänner/skolkamrater kan du fråga om tidiga beteendeproblem och eventuell undomsbrottslighet. det här är sådant som ofta försvinner med ökad mognad, men finns det fler fakta som tyder på en personlighetsstörning bör detta givetvis vägas in i diagnostiken.

Observera att dessa syskon, föräldrar och övriga kanske vid behov också kan vittna om det kommer till någon slags tvist, rättsprocess eller liknande!

2. Kontrollera med Tingsrätten om EP har dömts för brott. I så fall bör det också framgå om EP fått frihetsberövande straff och har begått lagöverträdelser i samband med villkorad frigivning/utskrivning och om det förekommer en kriminell mångsidighet. Oavsett om det inte framkommer något som tyder på psykopati än kriminalitet bör detta vara skäl nog för att överväga om EP  är någon som är värd att umgås mrd.

3. Kontrollera med Skattemyndigheten EPs inkomst. Tänk efter om EP rör sig med mer pengar än man kan förvänta sig av en person med inkompster i den storleksordning som framgår av uppgifterna som du får av myndigheten.

4. Kontrollera med Kronofogdemyndigheten om EP har skulder och om det är så, bör man ta treda på vad slags skulder det är. Det kan röra sig om obetalda avgifter till brottsofferfonden, skadestånd och liknande, som bör få varningsklockorna att ringa.

5. Kontrollera om EP har bytt arbetsplats anmärkningsvärt ofta och om möjligt ta reda på varför. Om möjligt kan man försöka kontakta tididgare arbetskamrater.

6. Kontrollera om EP har bytt bostad/mantalsskrivningsort anmärkningsvärt ofta. Kanske handlar detta om att EP har haft många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden. Är det på det viset kan du knappast räkna med att det ska hålla den här gången heller även om E P inte visar några övriga tecken på psykopati.
Om EPs bakgrund tycks vara mycket svår att undersöka, att du inte finner gamla vänner, släktingar och arbetskamrater kan detta vara ett tecken på ett dubbelliv. Sådant är en stark indikation på att det är något som inte stämmer, att du försöker kartlägga en vagabond och psykopat.

Sådana här ingående undersökningar borde alltid göras på nya bekantskaper, men då får man snart väldigt dåligt rykte, som var och en förstår och måste sparas tills man känner ett skriande behov på grund av redan starka misstankar, vilket väl knappast behöver påpekas.

Samtalsmetodik

När man har att göra med en psykopat så är man alltid utsatt för en person som styr upp allting. Varje samtal sker på dennes villkor. Varje samtal är en attack, även när man själv inte uppfattar det så.

Oftast försätts man i en situation där man känner att man måste försvara sig. Gör inte det! Försvara dig aldrig, säg det du vill, men försök aldrig att försvara dig ty det är helt meningslöst. Psykopaten vet hur den ska attackera i sådana fall och du går i psykopatens fälla!

Gå aldrig i försvar! Det är den naturliga reaktionen vid attack, men fall aldrig i den fällan! Lyssna inte på psykopatens påståenden och beskrivningar, tillmälen och allt vad som kommer från densamme!

Tänk efter vad du själv vill ha sagt!
Säg vad du tycker och ignorerar vad psykopaten säger! Lyssna aldrig på det, ta inget intryck av det och låt det aldrig avsätta några spår inom dig, säg bara vad du själv vill ha sagt!

Håll dig till det du ser som viktigt och inled dig aldrig i polemik med psykopaten därför att då spelar du med i dennes elaka spel och du spelar på dennes arena. Håll dig utanför det!

Ta kontroll över samtalet! Bemöt psykopatens påståenden hellre med motfrågor än att försöka förklara, för psykopaten är inte intresserad av dina förklaringar, lyssnar knappt på dem utan funderar under tiden på nya attacker, nya påståenden och nya lögner. Bemöt det inte, ställ möjligen på sin höjd dina frågor och kom ihåg att svaren du får på sin höjd endast delvis är sanna, ty sanning saknar värde för en psykopat. 

Avsluta samtalet snarast möjligt, spill ingen tid på det meningslösa.  Tänk konstruktivt!

Bli inte arg!
Oavsett om du väljer att ta strid (se nedan "Allmänna råd") eller ej och oavsett vad kampen handlar om, bli inte arg! 

Det är inte lätt att hålla tillbaka ilskan när man har föremjukats, kränkts och utnyttjats av en psykopat och sannolikt står helt ekonomiskt utblottad, kanske båder arbetslös och bostadslös. Det är väldigt mycket begärt att då inte bli arg.
Men bli inte arg!

Att bli arg innebär att spilla den energi man så väl behöver på det man minst av allt ska spilla den på.
Att bli arg leder till att man inte tänker klart. Man tänker på fel saker, fel problem och på fel lösningar! Man fokuserar inte på konstruktiva ting!
Känn ingen skam!
Det känns alltid skamligt att ha blivit totalt och hänsynslöst utnyttjad. Det är naturligt och ofrånkomligt och inte lätt att göra något åt, men känn ingen skam!

Det är lätt att säga och svårt att undgå på samma sätt som ilskan. Men skammen är din fiende på samma sätt som ilskan. Den gör dig handlingsförlamad. Den får dig att dra dig undan, sluta dig inom dig själv när du som minst behöver ensamheten.
Bryt ensamheten!
Psykopaten har isolerat dig socialt med "vattentäta skott". Du visste sannolikt ingenting om andra som kännerpsykopaten innan du lärde känna den. Dina forna vänner har dragit sig undan genom att psykopaten medvetet och med olika strategier har har påverkat dig att undvika anhöriga och vänner och psykopaten har gjort detsamma med dem och mot dig. Bryt ensamheten!

Tag upp kontakten med dina forna vänner. Förklara vad som har skett och att det inte var något som du ville, det var en överlevnadsstrategi och det var medvetet iscensatt av en ondskefull person för att ta kontroll över dig och ditt liv.

Att inte återta kontakterna är att sitta kvar i psykopatens nät, bryt ensamheten!
Säg sanningen!
Psykopaten säger bara lögner. Omgivningen tror på dessa lögner, därför att de sägs så övetygande. Omgivningen måste få en annan version av allt som psykopaten har sagt. Säg sanningen!

Det finns en sak folk aldrig vill tro, att det kan finnas psykopater i deras absoluta närhet. Undvik att kalla personen psykopat, det misstänkliggör endast dig själv. Berätta istället om konkreta händelser och om konkreta handlingar från psykopaten. Berätta vad psykopaten har sagt om dina vänner och andra närstående. Säg gärna att det lät så övertygande att lät dig luras i början och be om förlåtelse för att du kunde tro på vad psykopaten sa. Säg sanningen! 

Råd utifrån verkliga exempel

De exempel som presenteras här är hämtade på internetforum. Det skall klart sägas att det inte med säkerhet kan påstås att det verkligen handlar om psykopater, men det är mycket troligt.

De exempel som har valts är just sådana som visar på det vanliga mönster som visar sig vid psykopati och därför presenteras de här, oavsett vilken diagnos som skulle ha ställts om möjlighet fanns att så göra. Det är alltså här inte diagnosen som sådan som är det viktiga utan problematiken och svårighetrna som uppstår när en person har en allvarlig personlighetsstörning. 
 

Det kan påpekas att fallen och de svar som också redovisas ibland har redigerats av psykopati.se av olika skäl. Vanligtvis språk- och gramatikskäl.
1.

Att framkalla ett helvete av terror 

Mitt barns far lämnade oss för över elva år sedan, då vår dotter var ett och ett halvt år. Han har sedan processat under sju års tid år för att få vårdnaden.

På grund av dessa oändliga konflikter och hans totala avsaknad av samarbete tilldömts jag ensam vårdnad. Jag hade hoppats på att få litet lugn och ro, men icke.

Fortfarande stämmer han mig ett par tre gånger per år. Han framställer det som att jag bryter mot allt i domen. Han ljuger för vår dotter, för kommunen och för tingsrätten om allt och alla.
Jag blir aldrig trodd av kommunen. Varje anmälan han lämnar in resulterar i en utredning mot mig och mitt barn.

Själv han har brutit mot flera domar och hållit dottern från skolan i månader, och skyller på mig. 

Jag hotas, jag trakasseras och jag anmäls av hans vänninnor. Det värsta är att allt detta fortsätter och fortsätter. Han förstör min tid, min ekonom, min tillvaro.


Trots att det är elva år sedan vi separerade styr han min tid och ekonomi genom vår dotter. För hennes skull ställer jag upp men jag känner att jag inte längre vill vara ständigt stand by och inte kunna planera livet varken för mig själv eller min dotter. 
Hur skall jag få kommunens tjänstemän att förstå att denne man inte tänker och beter sig normalt och att han vänder allting emot mig?

Det framgår tyvärr inte vad hans syfte är, men kvinnans dilemma är inte alldeles unikt. Frågan är, finns det några goda råd?

Ett ganska nedslående svar lämnas till kvinnan av en av besökarna på forumet. Det redovisas därför att det är så sanningen i allmänhet ser ut, vilket ju också framgår av kvinnan egen berättelse.

Det finns tyvärr en del att frukta även om man är oskyldig och har med psykopater att göra. De manipulerar rättsystemet. Deras förmåga att manipulera alla människor saknar gränser, och kunskapen om psykopati är pinsamt dålig hos de flesta poliser och rättsfolk.

Detta är väl inte kul att höra, men det är tyvärr så. Det är bättre du får veta sanningen så att du kan vara på din vakt istället. Lita inte på att du blir rättvist dömd i ett rättsmål när du har med en psykopat att göra.

Det ligger mycket av sanning i de raderna. Men vad kan man ge för råd var ju kvinnans fråga.

Vad gör man då?

På något vis måste ju sanningen kunna nå fram till myndigheterna, tycker man ju.
Men det mest realistiska är ändå att det blir som föregående skriver.

Jag har bara mina gamla käpphästar i ett sådant här läge: dokumentera allt på alla tänkbara sätt.

Undersök också vilka som finns i din omgivning som han ännu inte har lyckats förtala dig inför?

Du måste skaffa dig pålitliga bundsförvanter! Kan dessa på något vis intyga att dina ord är sanna, alltså vittna för din räkning?
Botanisera i din bekantskapskrets och om du dessutom kan hitta andra som har utsatts för honom på ett eller annat sätt och som fattar vad han går för så kanske de också kan användas för att nå fram till dessa manipulerade, duperade tjänstemän och rättsfolk. De kanske kan användas som karaktärsvittnen. Kanske till och med vittna om sådant som direkt berör saken och som styrker din version.

Kolla upp honom om han är dömd för någonting och kolla upp hur hans ekonomi ser ut.
Missköter han sig på arbetet?
Har han bytt arbetsplatser stup i kvarten, och i så fall, varför?
Har han fått sparken, och kanske mer än en gång?
Hur är hans boende jämfört med ditt och skulle hans boende vara en bättre miljö för dottern än det du kan erbjuda?
Vad vill din dotter? Hennes ord är inte helt betydelselösa!
Fundera på allt som går att ta fram och styrka och som ligger honom i fatet.

Pröva att tala med en kurator.
De brukar vara vettiga. Många av dem har i vart fall viss psykopatikunskap. I samtal med en sådan kan du efterhand dra in några nyckelpersoner som styrker dina uppgifter.
Om du prövar den vägen råder jag dig dock att inte använda ordet "psykopat" om honom.
Om du däremot berättar om hur han beter sig, kan du efter ett tag, när du finner att du har fått gehör för din sak, kasta ur dig frågan:
"Vad är det egentligen med honom?"
Sådant kan göra susen.
Då rullar det igång:
"Ja, vad är det egentligen för någonting, en störning kanske!"
Plötsligt kommer det som det verkligen handlar om upp på dagordningen, så som det skulle ha gjorts för åratal sedan. Men du måste vänta tills rätt läge infinner sig, och som sagt, det är inte du som skall spekulera i psykopati, det är kuratorn som skall fås att spontant fundera i de banorna. Och det gör kuratorn även om hon/han skulle använda andra termer såsom till exempel "antisocial personlighetsstörning" eller "sociopat". Gissar kuratorn på boderline, ADHD, psykos eller liknande så häng inte upp dig allt för mycket på det och framför allt, rätta inte henne/honom. Huvudsaken är att kuratorn börjar inse att det är något galet i huvudet.

Men om ingen sådan reaktion kommer igång så måste du försöka lite försiktigt med att använda några katalysatorord, inbäddade på rätt sätt:
"Jag tycker på nåt vis att han manipulerar, så heter det väl?"

Obsevera, tvinga fram ett "ja". Den som en gång har sagt "ja" på en sådan sak vill sedan inte ta tillbaka sitt "ja"! Få dem att säga det du vill ha sagt genom att kasta fram ledande frågor! Det är en slags manipulation, men det är ett krig och som bekant, då är allt tillåtet. Och det är ju inga ondskefulla avsikter utan bara en nödvändighet för att hävda din rätt.

Och jag säger en gång till, att om du själv drar upp ordet "psykopat" så startar du en mental process hos de flesta åhörare, som bara leder till att de slår dövörat till för allt som du har sagt och kommer att säga, så akta dig noga för det. Det är ett magiskt ord som sätter på stora hjärnbockaden hos dem!

Bevis och vittnen, det är sedan det enda jag kan tänka mig skulle kunna ha effekt. Men jag tror att det kan finnas ett annat aber, som skulle kunna dyka upp om du kommer så långt att tjänstemän och rättsfolk börjar förstå. Det hindret heter prestige. Jag menar att risken är att de inte ändrar sig ett smack eftersom allt har pågått så länge att deras hittills tagna beslut inte kan ändras av prestigeskäl. Men här kan sedan en kurator vara en tung pjäs att föra in i spelet!

Bevis och vittnen säger jag en gång till, för jag undrar vad finns det för beslut som tjänstemän och tingsrätt redan har fattat och som går hans väg?
Tjänstemannabeslut går att överklaga i länsrätten. Tingsrättbeslut i hovrätten, som du ju självklart vet.
Men som sagt, ett vattentätt material behövs för att få dem att fatta och en tung pjäs. Och inte ens det är säkert att det fungerar. Några väl valda ord från honom och vips är allt du har att komma med helt bortblåst för dem.

Som du ser, vi är realister. Men då måste du i stället vara optimist, annars förgås all din energi som du så väl behöver.
Använd dina vänner som bollplank för att försöka hitta nya lösningar. Vi som inte känner dig vet ju inga detaljer, men dina närmaste vet ju mera om just dig och dina problem och kan kanske finna vägar som du själv inte ser.

Jag känner tyvärr att man inte kan ge dig särskilt mycket andra råd än såhär. Tyvärr finns ingen trollerilåda som hjälper mot lögner, förtal och manipulation.
Jag vill inte att det hindrar dig att skriva igen. Kanske kommer du med något som faktiskt kan öppna upp för en helt oväntad lösning, för att vara lite optimistisk.
Och en sak ska du veta: här på sidan är du alltid välkommen med dina bekymmer, frågor och allt som tänkas kan!

2.

Om det moraliska att informera nästa relationsoffer, och vilka risker som det för med sig, samt startegin som i så fall krävs är nästa fråga.


För några år sedan lärd jag känna en psykopat. Efter att ha upptäckt att han saknade all form av moral och medkänsla sa upp kontakten. Nu är jag god vän med ett av hans före detta partners, som beskriver åren som "mardrömsår", där i princip all tid gick åt till att fundera på om han var otrogen, att tillfredställa hans behov, och "städa" i tillvaron, samt undvika bråk. Psykopaten bröt under ca 2 år ner personens självkänsla till grus, och behandlade henne på ett mycket grymt sätt rent generellt.

Ingen av oss lägger nu ner någon tankemöda. Men, han har en ny partner och upprepar samma historia som tidigare.

Är det verkligen moraliskt försvarbart att låta denna person genomgå samma helvete som min vän gjorde? Hur bär man sig egentligen åt i en sådan här situation?

Den frågan är knappast helt lätt. En person svarade såhär:

Din fråga är lika intressant som svår.

Moraliskt anser jag att man är skyldig att informera. Problemet är att den som ska informeras inte är mottaglig för informationen.
Hon är antagligen upp över öronen förälskad just nu och innan fjällen faller från ögonen är hon redan nedbruten, viljelös, villrådig, har ett kaotiskt tänkande och är isolerad från vänner och släkt.

Om någon av er ska tala med henne om honom:
GÖR INTE DET!

Alltså, inte tala OM honom med henne. Tala med henne om henne själv och hur hon upplever honom. Och då blir det inte TALA med henne. Det blir FRÅGA OCH LYSSNA på svaren. FRÅGA på nytt, utifrån svaren, och upprepa proceduren tills hon börjar fråga er om honom.

Kommer ni så långt som att hon börjar undra, kalla honom inte psykopat! Berätta vad han har gjort istället.

Kanske bjuda henne på tjejmiddag, för att få med henne utan att han kommer?

Man ska aldrig nämna att någon är en psykopat förrän möjligen när den andre börjar misstänka detstarkt själv. Bryter man mot den regeln tror folk att det är illasinnat menat och ett skällsord man tar till om någon man tycker illa om.

Kan man få någon att lyssna om man vill berätta hur ens nya partner egentligen är när det väl kommer till kritan? Här är en som tror det:

Jag kan bara säga att jag önskar att någon som varit tillsammans med min förre man hade gett mig en fingervisning om honom.

Jag kontaktade hans förra fru som var mycket vänlig och hade samma erfarenheter som jag. 
Jag borde ha pratat med henne många år tidigare. Hon sa att jag kanske inte skulle ha lyssnat då, men jag tror faktiskt det. 

Jag kom att tappa fotfästet totalt. Med förhandsinformation hade mycket lidande undvikts.

Försök att prata med henne men gör det försiktigt! Säg att hon skall vara vaksam och backa i tid om det börjar hända saker. Låt inte som om du försöker svartmåla honom. Det kan tolkas som svartsjuka.

Svartsjuka, där ligger den stoar risk som måste undvikas. Det krävs fingertoppskänsla!

Om man "lägger sig i" för tidigt tolkas det som ett försök från en som har "fått korgen" att splittra för att få en ny chans. Om det däremot finns flera ex som går samman och informerar är det väl att förvänta att det lyckas mycket bättre. Skriver en annan.
Rådet om vad man inte ska göra, men de råden gäller ju först när man har insett vad det handlar om och då är det i allmänhet för sent.

Vad man aldrig skall göra är att involvera sig ytterligare!
 
Skaffa inte barn med honom och absolut inte fler. Det är tillräckligt illa med ett.
 
Köp inte hus med honom, låna inte ut pengar till honom, ha inte gemensamt ägande av egendom, starta inte företag med honom, låna inte ut din bil osv.

Och såhär gick det i mitt fall:
Det gick inte ens att planera en resa med honom för det slutade med att han tog respengarna eller försvann själv eller bådadera. 
Jag stod ensam med räkningarna, ansvaret, arbetet och ångesten, förlorade vänner, släkt, affärsbekanta och kunder. Och anseende, tid och själsro!

Allmänna råd

Här följer ett antal allmänna råd till den som har drabbats av en psykopat. Avsnittet utvecklas succesivt.En person som uppfyller att antal av de kriterier som finns i PSYKOPATICHECKLISTAN behöver inte för den skull verkligen vara en psykopat, men du gör klokt i att undvika närmare kontakt med personen och du kan gärna inför dig själv betrakta personen som en sådan och vidtaga de åtgärder och följa de råd som här ges.

Du bör däremot inte utåt påstå att personen är en psykopat eftersom det kan röra sig om annat. Däremot kan du med fördel diskutera med andra för att höra deras synpunkter och vad de har föruppfattning.


Är det din chef skall du snarast söka dig ett annat arbete.

Innan du har hunnit att sluta, se till att det finns vittnen till allt som sker. Gör minnesanteckningar och försök att skapa pålitliga allianser med arbetskamrater. Dokumetera allt om den möjligheten finns.


Är det en person i din bekantskapskrets skall du sluta att umgås med den. 


Är det din partner skall du snarast möjligt bryta upp förhållandet oavsett om du blir utsatt för hot, våld eller andra obehagligheter. Vad som helst är bättre än att fortsätta att låta sig kuvas, kränkas och isoleras.

Tro aldrig att det kommer att bli bättre.


Är det din granne bör du ignorera den helt.


Låna aldrig ut någonting. Du får kanske inte tillbaka det.

Låna inte själv något av psykopaten, du vet inte vika konsekvenserna i efterhand kan bli.

Skriv aldrig på något. Du kommer antagligen bara att luras.

Köp aldrig något av personen. Du kan bli lurad, det kan vara stöldgods och så vidare.

Lova aldrig något. du kan bli anklagad för att ha lovat mer än vad som faktiskt är sant.Ta aldrig en strid mot en psykopat om du kan undvika det. Med största sannolikhet är det du som råkar illa ut och allt blir bara ännu värre. "Bättre fly än illa fäkta!" är ett gamalt gott råd.
 
Å andra sidan, striden kan vara så viktig att man inte kan tänka sig att kapitulera. Vårdnadstvisten kan vara en sådan. Att se sina barn bli omhändertagna av en psykopatisk förälder utan minsta intresse av omvårnad om barnen är inte lätt att bära. Tänk då på att ju mer du slåss för barnens skull, dess mer intensivt kämpar psykopaten mot dig.


Dokumetera allt:
¤ skriv ned
¤ fotografera
¤ spela in ljud
¤ filma
Teknisk information om utrustning finner du här, eller sök själv på Internet.

Skaffa vittnen.

Informera dina anhöriga, närmaste vänner, arbetskamrater och grannar.

Vid hot och våld måste du göra en polisanmälan. Förmodligen händer ingenting, men det blir i vart fall en dokumentering. Vid upprepade hot eller upprepat våld kommer småningom polisen att tvingas utreda.

Skador skall alltid läkare dokumentera och dokumetet ges till polisen som bevismaterial.


Skaffa dig juridisk kunskap:
Se vad äktenskapsbalken säger
Ta reda på regler om bodelning vid skilsmässa,
Läs på om sambolagen.
Här hittar du information om skilsmässa.
Här en sida om vad du kan göra när dina pengar har tagit slut.

Vårdnadstvisten

Inte sällan uppstår vårdnastvister efter skillsmässa från psykopater som man har barn med. Här följer några synpunkter.
Det grundläggande, det är hur psykopater verkligen fungerar!
I alla former av möten med människor ser psykopaten människorna som föremål och de skiljer sig inte från andra föremål mer än att de är levande med en vilja som oftast alltid skiljer sig från psykopatens vilja. Att jämka är något som en psykopat gör endast för att vinna något större, men att i grunden bli överens med en psykopat är en omöjlighet.

Resultat: det blir en kamp därför att psykopaten är helt egocentrisk.

 

I alla möten med människor utkämpar psykopaten en strid att vinna för att få det precis så som den vill ha det. Det är viktigt att alltid ha detta klart för sig!
Psykopaten tänker alltså inte som du, utan tänker enbart egoistiskt och ska alltid ha kontroll. Av det skälet fick psykopaten dig sannolikt att säga upp vänskap med ditt sociala nätverk. Nu står du sannolikt ganska alena och i vart fall mera ensam nu än innan relationen inleddes. Det är offrets typiska situation. 

Bland det första du bör göra är att reparera dessa vänskapsband igen. Berätta varför det blev på detta vis, vem som isolerade dig och varför, samt berätta om din situation nu. Men, med tanke på hur du mår just nu, så behöver du några goda råd i berättarteknik.
1. Distansera problemet från dig själv så att känslorna kan styras.
2. Tänk efter först vad det är du vill berätta och varför.
3. I varje story finns en poäng, antingen en man ryser av eller en som man skrattar åt. Hitta den poängen och presentera den som en knorr på slutet!

Kom ihåg att folk gärna lyssnar, bara det roar eller kittlar nerverna! När du försöker återknyta kontakten med förlorade vänner, då är det svårare ju längre tid som har gått och desto mera "intressant" måste du avslöja sanningen om hur ni gled ifrån varandra. Och säg inte att det var på grund av att din partner var/är en psykopat. Du blir inte trodd, du "snackar skit"!

 

Det är i det egocentriska som psykopatens svarta själ föds, det ständiga hatet, men också den falska charmen och det bedrägliga beteendet. Kan han/hon inte nå sina syften med charmen, inställsamheten, lismandet och de fagra orden och kan/hon han inte vinna striden med lögner, då kommer hatet att visa sig på olika sätt.

Varenda människa bjuder psykopaten motstånd just bara genom att ha en egen vilja. Många försöker att böja sig för psykopaten i en relation, försöker att hela tiden vara till lags, men sådan taktik kan bara misslyckas.
Den enda som förlorar på det är offret självt, som bryts ned till ett viljelöst intet där svagheten tilltar och krafterna rinner undan.
Även människor som inte är påstridiga har egen vilja som sällan eller aldrig faller psykopaten i smaken och därför har psykopaten en konstant hatisk inställning till alla, vilket dock döljs så länge det är nödvändigt. Jämför detta med psykopatens påklistrade så kallade charm och vad den var värd när fjällen föll från dina ögon!

 

Psykopaten hatar därför att den inte får som den vill, vilket kan utnyttjas för att faktiskt överlista psykopaten. Hur det går till redovisas allra sist.
 

Psykopaten hatar alla just för att alla i någon mån har en egen vilja som aldrig passar psykopaten fullt ut. Detta hat manifesterar sig i ondska och illvilja mot den som går honom/henne emot.

Men, för att nu vara helt korrekt, psykopaten använder hela tiden alla sina till buds stående medel som vapen i sin strid mot omgivningen: charmen, talet, lögnen, hoten och sin ondskefulla förslagenhet.

 

Psykopaten är en rebell utan ideal.

 

Psykopaten har inga egentliga mål utöver att få sina egna behov tillfredsställda. De behoven är ganska enkla. Vi har till att börja med de mest basala behoven. Dit hör mat, husrum, pengar och de sexuella.

 

Andra behov är att synas och beundras, därför att i sin självbild är psykopaten grandios och den behöver framstå så inför omgivningen. Tro dock inte att det finns ett behov av bekräftelse.
Psykopaten tvivlar inte en sekund på sin egen grandiositet och att få den bekräftad är därför inget behov trots att det för en betraktare med vakna ögon kan se så ut. Grandiositeten är som gjuten i sten i psykopatens egna ögon och behöver således inte bekräftas på något som helst vis!

Det är det vinnande sättet, den så kallade charmen, som är förutsättningen att lyckas, om vi bortser från de mest brutala av psykopater, men till och med de försöker att charma.
Psykopaten upprätterhåller sin grandiosa bild av sig själv inför omgivningen med påklistrad charm, lögner, inställsamhet, olika roller och talar ständigt ett ”tomgångspladder” för att med detta stå i händelsernas centrum.

Mestadels talar de om sig själva på ett självförhävande och glamoriserande och/eller skrytsamt sätt och då de talar om andra talar de oftast illa om dem.
Tänk på det, det är så du känner igen dem!


Psykopater behöver pengar minst av allt för det vi behöver dem till. De behöver pengarna först och främst till att skryta med, som ett slags bevis på sin egen framgång, därför att pengar är det allmänt vedertagna måttet som framgång mäts med. Därför samlar en psykopat sällan i "ladorna" utan kan strö dem kring sig, inte sällan på spel, men aldrig att givmilt dela med sig av!

Psykopaten har också behov av att visa sin makt och hämnas således den som utmanar den makten, ifrågasätter den och sätter sig över den, eller ännu värre, vinner över den. Det är då hot och våld kommer i dagen.

Psykopaten måste alltid ”vinna matchen”!

 

I det här sammanhanget kan det också vara på sin plats att nämna normala mänskliga basala behov som psykopaten däremot faktiskt inte har och dit hör behov av närhet, värme och kärlek. Psykopatens känsloliv är så flackt att den inte känner sådana behov. 

 

Vad psykopaten aldrig behöver, inte kan ha och inte ens vill ha, det är vänner, riktiga vänner så som vi menar med begreppet. Psykopaten går inte in i äkta vänskapsrelationer. Den har ingen sådan förmåga, därför att till det krävs empati.

Psykopaten samlar dock gärna på sig vad den kallar "vänner", men det handlar uteslutande om ett kontaktnät och ingenting annat. Detta kontaktnät är psykopatens levebröd, vilket inte betyder att alla i nätet blir direkt utnyttjade, men alla utnyttjas ändå på ett eller annat sätt, eller är föremål för ett eventuellt kommande utnyttjande när tillfälle ges.

Psykopaten kan därför aldrig ge trygghet, ömhet, värme och kärlek till andra lika lite som den kan ta emot det. Därav följer också att psykopaten inte har något intresse av barn, inte ens sina egna och vill alltså inte ta hand om sina barn, vilket i en vårdnadstvist kan utnyttjas.
 

När psykopaten har egna barn, är dessa enbart verktyg för psykopaten och de blir hela tiden åsidosatta samtidigt som de blir utnyttjade på olika sätt, liksom alla andra utnyttjas i psykopaters ständigt parasiterande livsstil.

 

När psykopaten talar om önskemål att ta hand om barnen handlar det alltid om något annat, till exempel att hämnas, i vårdnadstvisten är det fråga om hämnd mot dig och det är du nog medveten om.

Hur hanterar du vårdnadstvisten när du talar med myndigheterna?

För det första och det allra viktigaste: tala inte om psykopati! Du blir inte trodd, så som redan sagts! Du blir bara betraktad som att du "pratar skit" om ditt ex!

Det viktigaste är att ta på sig lånta fjädrar, nämligen psykopatens. Det är som "tulipanaros, lätt att säga och svårt att göra", men det är nödvändigt att göra sitt bästa.

Psykopatens övertag ligger i hans/hennes känslokyla och den måste du öva upp gentemot psykopaten för att jämna ut styrkeförhållandet.
Psykopaten tar inga hänsy till dig och du ska alltså inte ta hänsyn till psykopaten! 
Psykopaten tycker inte synd om dig och du ska inte tycka synd om psykopaten!
Psykopaten slår till med ursinnig kraft och du måste göra lika dant!

Samla alla tänkbara bevis!
Samla bevis mot alla psykopatens lögner, för den konsten behärskar psykopaten till fullo. Har du inte märkt det innan så blir du det varse i vårdnadstvisten. Detta är också den enda av psykopatens fjädrar du inte ska låna. Men utnyttja den, samla alla bevis mot de lögner du redan har hört och de som du kan förutse ska komma!

Och det är här som gamla vänner kan vara ett stöd och därför ska du alltså återknyta kontakten med dem. De vet hur du en gång var, innan du bröts ned av psykopaten. När de vet sanningen, berättad utan självömkan, då är de villiga att stödja dig. De kan också vittna om att du inte är sådan som psykopaten beskriver dig. De kan säga: "Vi känner henne (eller honom)!"

Knyt alla tänkbara allianser med de som på något vis kan stödja dig och din sak, psykopaten gör så och då måste du göra så också! Koncentrera din energi på sådana konstruktiva åtgärder istället för att sjunka ihop i vanmaktens förtvivlan. Alltför många offer har tyvärr begått det felet. Distansera dig från dina känslor, du har inte tid och råd med dem i en kamp mot en psykopat (tulipanaros!).
Utnyttja alla till buds stående medel, fundera vilka dessa är.

Om du är iskall, då kan du överlista psykopaten i vårdnadstvisten. Men hur går man då tillväga?
Hur överlistas en psykopat?


Låt oss titta på just ditt fall!
Dock måste det understrykas att det inte finns någon absolut garanti att det lyckas. Å andra sidan, utan denna strategi är det sannolikaste scenariot i tvisten med en lömsk och lögnaktig psykopat att du förlorar tvisten. Något facit finns dock inte.

Det är du som väljer om du vill ta chansen att lura psykopaten genom att vända de egenskaper den har mot den själv!


Vi har två viktiga fakta att beakta:

1. Du vill dina barns bästa, han/hon har helt andra mål!

2. Du älskar dina barn, han/hon vill endast utnyttja dem som vapen mot dig.


Antag att du förespeglar att du har ändrat inställning och inte längre vill ta ansvar för barnen. Ett sådant bete kan han/hon svälja om du presenterar det på rätt sätt.

Den saken bör du eventuellt ta upp på tu man hand och alltså utan vittnen. Det är för säkerhets skull, ifall ditt ”elaka spel” skulle misslyckas och han/hon får för sig att vända det emot dig. Men om du vågar spela spelet högre kan det sägas under tvistemålet i rätten. Sannolikheten att han/hon kommer och lämnar barnen utanför din dörr när domen vunnit laga kraft är mycket god.

 

För, fundera:
vad händer om psykopaten sväljer betet? Han/hon känner att spelet är vunnet, så vad ska han/hon med barnen till?

Det mest sannolika är därför att han/hon ändrar sig och vill ”tvinga på” dig barnen. Och så har du fått precis som du vill!

 

Psykopaten har inget mera att träta om så vad ska den med barnen till?


Psykopaten måste alltid vinna matchen!

Det är först då psykopaten släpper taget.


Vi vill påpeka att denna högst sannolika utgång av rävspelet gäller vid psykopati och bör endast prövas då man är helt klar över att det handlar om denna störning.

Får jag avslöja psykopaten på Internet?

Får jag?


Det finns något som heter takt och ton. Det har visat sig att det är lite skarlt med det på Internet.

I botten finns en lag som heter personuppgiftslagen, PuL. Till grund för den lagen ligger direktiv från EU. PuL kan sägas vara en produkt från 1980-talet. Sedan dess har mycket skett med digitalisring av uppgifter och utveckling av Internet.

PuL gäller inte uppgifter som publiceras av journalistiska skäl. För en mindre summa kan man skaffa sig ett utgivningsbevis och då gäller inte PuL.

Men med tanke på att PuL i de flesta fall inte kan tillämpas är ett sådant utgivningsbevis inte nödvändigt i de flesta fall. HD anser att yttrandefriheten innefattar "rätten att framföra sådan information och sådana tankar som kränker, chockerar eller stör". HD skriver också att privatpersoner kan ha journalistiska mål och kan informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten".

Får jag avslöja enskildas vandel?

Med motiveringen "journalistiska ändamål" kunde en kvinna inte åtalas för att hon på en omfattande sida hade namngivit personer för vållande av hennes dotters död.
Detsamma gäller idrottsklubben som namngav en spelare som hade testats positivt för kokain.
En far beskyllde barnets mor för egenmäktighet mot barn.
En sajt namnger hunduppfödare som har lurats.
Hundratals ungdomar i Karlstad namngavs, adresser avslöjades och personerna visades med bild. Sex, fylla och slagsmål avslöjades. Bloggen polisanmäldes och låg på en brittisk server, men togs då bort och upphovsmannen/männen kunde inte spåras.

En sajt med namn, bild, adress och karta avseende dömda sexualförbrytare är polisanmäld då det enligt PuL endast är myndigheter som som får behandla brottsuppgifter. Sannolikheten anses liten att HD kommer att testa fallet. HD anser inte att PuL ska reglera sådant som faller under annan lagstiftning, såsom förtal och förolämpning.

"Undantag och andra lagar
Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Personuppgiftslagen gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten."
Källa: Dataispektionen.


På Datainspektionen finns också en sida om frågor och svar.

Blir man kränkt kan man få skadeståånd, men det är mycket ovanligt att åklagare väcker åtal enligt PuL. Återstår då för den kränkte att väcka enskilt åtal. I en sådan process är det den förlorande parten som får betala rättegångskostnadrena, vilka brukar bli ytterst kostsamma. Få vågar med andra ord gå den vägen. 

Är det moraliskt rätt?

Den frågan måste bli var och ens samvetsfråga.

Om någon systematiskt lurar andra människor på pengar, kanske ruinerar dem, tvingar dem att skuldsätta sig, då kan det vara av allmänt intresse att man försöker offentliggöra det som en varning till andra. Detsamma kan sägas gälla notoriska misshandlare, som misshandlar i nära relation.

Ett sunt övervägande om vem som skall skyddas bör göras. Är det missdådaren eller presumtiva offer?

Att oroa sig för rättsväsendets ingripande är att oroa sig i onödan.

Läs mer.

Pul, lagtexten, Personuppgiftslag (1998:204)

www.pul.nu

GT: Skvaller på nätet svårt att stoppa

 Aktuell debatt på www.pul.nu: Bluffar dataispektionen?

AFTONBLADET har också skrivit i ämnet, om förtal, om grundlagsskydd, luddigheten i lagen och så vidare.
Hur skaffar jag mer information?

Information är A och O

Har man drabbats av en psykopat bör kan genast skaffa sig all tänkbar information vad man bör göra och kan göra.

Du har nyss läst hur du får fram information om den du misstänker kan vara en psykopat och råd utifrån verkliga exempel. Du har läst allmänna råd och vad du får skriva på Internet.

Därutöver kan det finnas mycket annat som kan vara viktigt att känna till. Kanske finner du det bland ANDRA BRA LÄNKAR.

Tänk också på att psykopaten kan snoka i din dator om tillgång till den finns. Hur du förhindrar det och en del annat som har med datorn att göra finner du bland Tips.

Oskyldigt anklagad

Psykopaters utnyttjande av rättsväsendet

Psykopater drar sig inte för någontin alls. De kan använda sig av rättsapparaten för att med falska påståenden röja någon ur vägen.
oskyldigt anklagad är inget ovanligt. Oskyldigt dömd är inte heller sällsynt. Ofta är det en psykopat som ligger bakom.

Psykopati.se slår gärna ett slag för tidningen
FÖRSVARAREN , utgivren av göteborgadvokaten Stig Centerwall.
En skrämmande verklighet

I
FRIA TIDNINGEN redogör Stig Centerwall för hur sanningen ser ut i Sveriges domstolar och i rättsväsendet i stort och det är en skrämmande bild han målar upp.

"Att bläddra igenom premiärnumret av Försvararen känns som att bevittna en uppgörelse. En bild målas upp av hur polis, åklagare och domstolar som håller varandra om ryggen och agerar i samförstånd. Mot detta står försvarsadvokater som upplever att deras roll i rättsprocessen reducerats till en form av dekorativ rekvisita."

"När advokaten kommer in är det som något katten har släpat in, någon som ska sitta där för att det står så i lagen. Ibland säger vi att ”stämt är dömt”. Man har en högre tilltro till åklagare än vad man har till den tilltalade och advokaten. Mellan åklagare och domare finns det en helt annan ton, en överdriven vänlighet. Det är ett farligt spel man håller på "

"Kritik mot rättsväsendet från praktiserande jurister är känsliga saker. Granskningar av enskilda domar eller rättsprocesser välkomnas ofta av det juridiska etablissemanget, som en del av ett demokratiskt förbättringsarbete. Men om kritiken istället för att peka på imperfektioner i ett i grunden välfungerande maskineri riktar sig mot grundläggande systemfel tenderar reaktionerna att bli starka. Något som inte minst justitiekanslern, JK, fick erfara då denne för några år sedan artikulerade kontroversiella åsikter i massmedia.

Dussintals oskyldigt dömda avtjänar straff i svenska fängelser, menade JK. Som därefter provocerade ytterligare genom att offentligt tillstå att även poliser kan ljuga under ed, antingen för att skydda varandra eller för att få till stånd fällande domar där tillräckliga bevis saknas.

Genklangen liknade en ryggmärgsreflex. Poliser, högt uppsatta jurister och förre justitieministern Thomas Bodström reste sig som en man, avfärdade påståendena och anklagade JK för att skada rättsstaten.

Stig Centerwall är inte förvånad"

Hela artikeln går att läsa med ett klick på länken ovan.


Några passande citat:


"Kokning till döds infördes av Henrik VIII som avrättningsmetod år1531. Enkligt vittnen låg några av offren i det kokande vattnet i nästan två timmar innan de dog."
Citat: Världens Historia

"Det är omöjligt att tänka ut ett straff så grymt att ingen domstol dömer till det och ingen som vill verkställa det."
Citat: Spekulanten-tanten

Vissa yrken är som skapta för den grymme psykopaten!

Dina skyldigheter

En misstänkt har egentligen inga andra skyldigheter än att inställa sig till rättegång. Kommer man inte blir man hämtad.

Inte heller har man skyldighet att inställa sig till förhör och att svara på frågor. Men det blir sannolikt polishämtning, en inte helt trevlig upplevelse.

Man har ingen sanningsplikt eller skyldighet att svara på frågor utan kan tiga hela processen igenom, vilket inte är att rekommendera.

Misstänkt talar inte under ed och kan inte åtalas för lögn.

Man väljer själv hur man vill uppträda mot polis, åklagare, domare, häktespersonal eller annan men det  påverka hur man blir behandlad. Vanlig hyfs kan alltså löna sig även om man blir orättvist behandlad.

Be den som håller förhöret att sätta på bandspelaren. Ingen bandspelare, inget förhör!

(Fritt efter
text av advokat Sig Centerwall)Dina rättigheter

Om man kallas till polisen för förhör gäller att man har rätt att få veta vad saken gäller. Om man är misstänkt skall man upplysas om det och vilket brott man misstänks för.

Om polisen inte berättar det ska man begära offentlig försvarare. Om brottsmisstanken gäller ett bagatellartat brott kan man nekas försvarare.

Dessa rättigheter och skyldighet bygger på den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, Europakonventionen och gäller som svensk lag.

(Fritt efter text av advokat Stig Centerwall)Text hämtad från
diskussionsforum , här något nedkortat:

"Juristerna lär sig under utbildningen ett tankesätt som förenklat kan se ut ungefär så här:

1. De sätter sig ned vid ett bord. Tar fram en akt, ärende och börjar studera innehållet ( information, bevis muntliga/skriftliga, dokumentation osv, men också hur människor som berörs av akten har uppfört sig.).

2. Ärendet skall bedömas enligt gällande rätt (lagar, förarbeten, kommentarer, rättsfall, föreskrifter för respektive myndighet etc) som “samhället” av olika anledningar bedömt skall utgöra grunden för hur man ska och får bete sig i samhället.

3. Ärendet innehåller alltså bara den information som finns i akten. Allt som inte finns i akten har därför inget med akten att göra.

4. Informationen i akten läses snabbt igenom för att få en helhet.

5 Informationen delas upp i mindre enheter.

6. Dessa enheter analyseras, och bedöms om de har (rättslig) betydelse eller inte (observera att det är betydelsen för akten och inte för de som påverkas av akten som är juridiskt relevant).

7. Enheterna som har (rättslig)betydelse kopplas ihop till en ny helhet. (En helhet som inte “egentligen “ har med verkligheten att göra)

8. Denna helhet bedöms rättsligt.

9. Ett beslut fattas.

Om juristen är domare - fattas ett beslut.

Om juristen är åklagare - fattas ett beslut.

Om juristen är advokat eller juridiskt ombud  - fattas ett  beslut hur denne skall gå vidare i ärendet.

Om juristen är handläggare på en myndighet - fattas ett beslut.


Vad jag menar är alltså att det som är och blir juridiskt intressant är vad som hamnar i akten.

“Tankesättet” hos de som utsatts av en psykopat påverkar enligt min uppfattning agerandet hos de som drabbats i synnerligen hög grad, vilket tyvärr påverkar vilken information som hamnar i akten i punkt. 1.

1. Psykopaten försöker få sitt “offer” att själv föra in fel information i akten.

2. Psykopaten försöker själv få in så mycket information som möjligt i akten om han kan påverka detta, antingen själv eller med hjälp av andra, oftast de som inte har insikt.

3. Psykopaten försöker påverka juristen (eller handläggaren) om han kan påverka dem, antingen själv eller med hjälp av andra, oftast de som inte har insikt.

Det första kan du påverka. Det andra och tredje kan du inte påverka.

Råd: Försök att alltid ha ett neutralt tankesätt när ni har med myndigheter att göra. Både jurister och handläggare på myndigheter tänker i sin arbetsroll mer eller mindre enligt punkterna 1-9 ovan. Uppträd på ett sådant sätt att inte fel information hamnar i akten. Försök vara så objektiv som möjligt. Som om du själv skulle vara ombud för någon annan eller att ärendet och ärendets beslut inte berörde er överhuvudtaget. Prata bara om det som finns i just den akt som det handlar om och som det sedan kommer fattas beslut om.

När du inte längre har med juristerna eller myndigheterna att göra kan du återgå till ditt egna tankesätt kring jurister, myndigheter i allmänhet.

Hoppas rådet blev tillräckligt tydligt.

Manoredo"

Sommartider

"Sommar är högsäsong för bedragare! Var på din vakt!

I sommartider får man vara extra försiktig. Bedrägerier börjar ofta med att
någon gör adressändring för dig. Var på din vakt - använd Självbevakning.

Jag vill testa Självbevakning gratis nu!

Med Självbevakning kan du enkelt bevaka dina uppgifter i myndigheternas
register. Sker en förändring får du omgående ett e-mail och du har alltid
tillgång till ditt aktuella registerutdrag.

Hälsningar Anders Johansson, VD, Ratsit AB"Ovanstående text är, som framgår, ett kommersiellt erbjudande från upplysningsföretaget Ratsit AB. Psykopati.se har inte testat tjänsten, men förhoppningsvis fungerar den.
Risken att drabbas är kanske inte särskilt stor och var och en avgör själv om tjänsten känns värd att betala för.

Sociala webb-nätverks risker

Så kallade sociala nätverk på Internet är ett växande hot på många sätt. Datainspektionen varnar för de risker som finns med dessa  nätverk på Internet.
Texten återges här:

"Ett system som bygger på virtuella relationer och som inbjuder till att samla och sprida privat information, ökar risken för att ömtålig information hamnar i fel händer. Undersökningar har visat att människor lättare sänker garden i en miljö som bygger på förtroende. Det har visat sig att det är enklare att sprida virus, sända obeställd e-postreklam och samla in pengar och persondata på sociala nätverkssidor än på Internet i övrigt. Dessutom är de stora möjligheterna till kartläggning rena informationsguldgruvan för människor som ägnar sig åt skandalisering, förföljelse och identitetsstölder. Information som tas ut ur sitt sammanhang kan få förödande konsekvenser om fel personer får tag på den. Det finns också risk för utpressning."

Den som vill se mer av vad Datainspektionen har att ge klickar på länken.

Säkerhet vid internetbetalningar

Vi läser regelbundet om folk som blir lurade på pengar av bedragare på Internet.

PayPal har på sin sida en hel del information om säkerhet som varmt rekommenders.
Bland annat har den en "Handbok för identitetsstöld" som hjälp för undvikande av identitetsstöld och fler bra länkar till andra.

För att se all information, gå in på länken här.

Behöver flytta?

Internlänkar

Innehållsförteckning


Psykopati

Rubriker och underrubriker
för
överskådlig navigering


Annex
huvudsida
Datorrelaterade tips
Diskutera gärna  här

Ted 13.02.2021 23:37

Vill inte dela min Historia 100% säker på att hon läser här.
11 år 2 barn. Äntligen fri. Kommer Gärna i kontakt med andra män för att hjälpas.

rosa 25.06.2020 10:32

Jag vill dela mitt underbara vittnesbörd om hur jag fick tillbaka min man till mitt liv, jag vill berätta för människorna i världen att det finns ett riktigt st

kate 27.04.2020 11:00

Efter 5 år i äktenskap med min make med 2 barn, började min man agera konstigt och gå ut med andra damer och visade mig kallt kärlek, vid flera tillfällen hotar

Arnuad Welsh 02.02.2020 12:05

Jag vill bara att hela världen ska veta om det här stavaggregatet jag träffade för en tid sedan, jag kan inte säga allt han gjorde för mig. min fru lämnade mig

Hannah 03.11.2019 10:50

Det tog slut för sex månader sedan . Har ett nytt offer . Ändå vägrar han släppa mig , kontrollerar mig genom vårat barn.
Jag vill bara bli av med honom .

Sus 23.04.2019 08:36

Försent har jag insett hur fruktansvärd rädd och ångestfylld jag är för att han ska komma ut om 3 månader... Känns inte som att jag något val än att bara vara.

Karl F 20.01.2019 15:43

Har hamnat i en vårdnadstvist där mamman anmält mig för allt möjligt, hindrat mig från att träffa min 3 & 5 åring i 11 månader genom kryphål i domslut. Tack

Ted 13.02.2021 23:38

Hur har du det idag?

jessica 18.11.2017 08:20

Jag heter Richard Jessica, jag är baserad i Texas, USA ... Mitt liv är tillbaka !!! Efter 5 månaders brutet äktenskap lämnade min man mig när jag var gravid. Ja

lilian nikky 20.09.2017 06:36

Jag heter lilian N. Detta är en mycket glad dag i mitt liv på grund av den hjälp som Dr.saguru har givit mig genom att hjälpa mig att få min ex make tillbaka med sin magiska och kärleksspell. jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verk

Nicole 11.08.2017 16:01

Tacksam till enorm och den mest kraftfulla stavningskastaren som tog tillbaka min man att vi båda levde väldigt lyckligt tillsammans. Vi har varit gifta i 2 år utan några problem, förrän en mystisk dam tog honom ifrån mig. Jag blev chockad när min man ljö

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."