EMPATI - ASPEKTER

Sidöversikt

Citatet
Om avsnittet
Kortfattat om empati
Artiklar om empati
Sorg
Har djur empatisk förmåga?
 
Internlänkar

Citatet

De mest underbara sakerna i världen kan inte ses eller röras. Utan måste kännas i hjärtat.
Helen Keller

Om avsnittet

Oförmågan att känna empati är en av de allvarligaste inslagen i psykopatistörningen. Det psykopaterna hela tiden gör förutsätter att den empatiska förmågan saknas!

Det är ett genomgående drag hos alla psykopater att de saknar empatisk förmåga och det avslöjas både i deras handlingar och när de talar om sina gärningar.

Utan empati kan en person vara hur hänsynslös som helst mot andra. Vanligtvis handlar det om att psykopaten utan förebråelser "lurar skjortan av dig". Det sker i det vardagliga umgänget, det syns i deras parasiterande livsstil och ett "yrkesmässigt" bedrägeri. Det visar sig i otrohet, svekfullhet, ondska och grymhet.

Psykopater kan plåga för nöjes skull och även mörda människor av samma skäl. Dessa läser vi om ochde skildras i filmer, men de är undantagen bland psykopater. Men ingen psykopat har förmåga att känna med andra människor och de är endast intresserade av att se till sina egna behov. Hur det drabbar andra kan de aldrig känslomässigt ägna en tanke åt, eller så kittlar det dem att deras offer har fått lida!

Ett gott råd när man finner brister i empatisk förmåga hos någon är att inse att det inte går att förändra denna förmåga. Det går aldrig att utveckla den. Därför ska man undvika en sådan person.

Man brukar säga om psykopater att de smeker och slår ihjäl med samma varma hand! Med andra ord, man vet aldrig vad man har att vänta sig från dem.

Den här sidan handlar därför om empati ur olika aspekter.
 
Kortfattat om empati

Empati förknippas med värme.
Det är ingen slump att textens färg är rosa.

Sympati är att vara åskådare.
Empati är att ha på sig matchskorna


Empati är kärlek

Empati är mer än kärlek

Att kunna känna för och med andra.

Att kunna leva sig in i andras känslor av lycka, sorg, smärta och obehag.

Att kunna krypa in i och under ytan på andra och förstå hur de känner sig.

Att engarera sig i andra.

Att känna ett behov av att hjälpa andra när de behöver en utsträckt hand.

Att älska sina barn, sina föräldrar och syskon.

Att älska sina vänner.

Att avstå från en lust till otrohet.

Empati föds man med.

Empati är att ha ett medvetande om andras känslor och att förhålla sig till dem i enlighet med detta. Det vill säga att ta hänsyn och att göra avkall på sina egna behov om de står i strid med andras.

Empaten är den som har förmåga att känna empati.
En sådan människa har en förståelse av den persons känslor som empatin väcks för. Empaten hyser en känsla som överenssämmer med den andre och det handlar om en uppfattning av likhet med denne och visar sig i någon form av handling från den som hyser empati.    

Empati finns det inga mediciner att ta till för skaffa sig.


Empati brister hos många. 

Den empatiska förmågan är olika stark hos människor.

Kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och rånare brister helt klart i empatisk förmåga.


Kallblodiga mördare saknar också empati.

Empatiska mördare kan faktiskt existera. Mord i hastigt mod och mord på grund av psykotiska upplevelser är exempel på grova  brott som inte med nödvändighet sker på grund av bristande empati!  

Även den psykopat som aldrig är dömd för det ringaste brott är i avsaknad av empatisk förmåga eller i vart fall har mycket klen sådan.  

Artiklar om empati

Altruism spelar roll
Ett pressmeddelande från Linköpings univeristet
Empati - en medkänsla som skiljer sig
Ett pressmeddelande från Umeå universitet
DEN EMPATISKA STATEN
Ett pressmeddelande från Göteborgs universitet med följande tes: "delat föräldraansvar leder till en mer omsorgsorienterad statskaraktär - en empatisk stat."
Olika roller i näringslivet reducerar det etiska ansvaret
Ett pressmeddelande från Göteborgs univeritet

Empati - att känna förstå och bry sig. Filosofen Edit Stein definierade empati som "upplevelsen av främmande medvetande över huvud taget".
Univeritetslektor Jakob Håkansson Eklund ser det som att empati, minne och förväntningar samtliga kan defineras som "upplevelser av främmande upplevelser" och undrar om de med bristande empati kanske också kan ha brister i minnes- och förväntningsförmåga. Läs
mer !

Ser du dina medmänniskor som objekt eller subjekt?
Psykopater ser andra som objekt. Jakob Håkansson Eklund presenterar en ny metod för att mäta när vi ser andra som objekt. Läs
mer !
Äkta empati är samarbete mellan två individer
Ett pressmeddelande från Stockholms univeritet. 


Sitter empati i spegelneuronen?
Forskningen har nog ännu inte ett klart svar på frågan. Förutsättningen för empati är att man kan leva sig in i andra människors känslor. Men man måste också kunna känna med dem och lida med dem.

Psykopater saknar den empatiska förmågan, men förstår att utnyttja andras känslor och behov. Sannolikt spelar spegelneuronen en stor roll i denna förståelse, men då den inte leder till medkänsla saknas det något. Är detfelutvecklade spegelneuron eller är det något annat centra som är satt ur spel?
Kommande forskningsresultat kommer att bli spännade att få ta del av.  
En antologi av forskare och doktorander för att delge andra de forskningsresultat man hittills har uppnått.
Det är ett dokument i PDF-format och omfattar följande i beskriven ordning:
Gunnel Colnerud: Inledning. Värdegrunden i senmodern tid
Gunnel Colnerud: Lärares moraliska praktik. Instruktion, konversation, interaktion
Robert Tornberg: Dunkla vrår i skolans värdepedagogiska praktik
Gunnel Colnerud: Skolan är moralen
Helene Elvstrand: Gestaltning av demokratiska värden i skolan
Robert Tornberg: Att skilja på etik och etikett - den domänteoretiska forskningen
Maria Olsson: Vilka medborgare skulle skolan fostra? Och nu? - Från medborgarfostran för politisk förändring till medborgarfostran för ekonomisk anpassning?
Andrzej Szklarski: Konflikthantering och värdefrågor
Vem förväntar sig rättvisa där makten  finns bland de som har lika lite empati som det finns plats i fickan för plånboken!
Citat GOGILOL

Sorg

Sorg är en del av empati.
Utan empati - ingen sorg!

Har djur empatisk förmåga?

Den empatiska förmågan tycks finnas hon hos exempelvis chimpanser och elefanter.

Hos psykopater saknas den helt, som bekant, eller är i vart fall i det närmaste obefintlig. Här spelar det roll om vi menar personer med fullt utvecklad psykopati, eller folk med starka psykopatiska drag.

Även narcissister lider brist på empatisk förmåga.

Hur är det med våra husdjur?

Den frågan, bland annat, berörs i AFTONBLADETs artikel "Så smarta är djuren du äter"

Internlänkar

Innehållsförteckning

Psykopati
Rubriker och underrubriker
för
överskådlig navigering


Annex
huvudsida
Datorrelaterade tips Diskutera gärna  här

eva snart helt utplånad 20.06.2021 08:28

Att vara bröstarvinge tillsammans med enda syskonet och som är psykopat som avundsjukt och svartsjukt hatat en sen man föddes o får andra med sig, där är jag nu

Linda 17.10.2019 03:34

Superbra sida! Har varit i en relation med en psykopat i 6 år, allt som står här om psykopater stämmer in på honom. Empati Till exempel är obefintligt hos honom

Per 01.10.2019 20:22

Jag har en empat i familjen och det jag försoker nu är att lära mig mer om empati och empater. https://upplevkarlek.com/empati-test/

jon 23.04.2016 12:38

Långt ifrån alla psykopater är kriminella. Det påstår inte sidan, så vad är trångsynt etc?
Det här är bra sida som enkelt förklarar för lekmannen.
Jon, psykolog

elisabeth 23.04.2016 23:33

Sant! Det har ju inte med det att göra utan personligheten. Jag tycker den här siten visar det ganska förtjänstfullt.
Elisabeth, psykolog

F. 20.04.2016 17:57

Fruktansvärt trångsynt och subjektivt. Självklart kan en psykopat vara medveten om vad hon är, det betyder inte att hon kommer göra något kriminellt.

Eva 15.02.2016 15:09

Empati föds man inte med. Den utvecklas fram till 5-7 års ålder.

jimrsbjorklund 20.04.2015 07:54

=D

ingela hagman 16.12.2013 18:16

Å det är såå hemskt...man blir tystad...man får inte tycka det man vill..man får inte se sig i spegeln..å allt blir bara värre o värre

A. 11.02.2013 15:23

Många sakfel här. Psykopater saknar möjligen sympati/affektiv empati. Kognitiv empati är dock en förutsättning för att manipulera, och njuta av andras lidande.

A. 12.02.2013 10:50

Exakt, Stig. Kognitiv empati (i vardagstal bara "empati") innebär kunskap om andras känslor och perspektiv - inte att man även måste ha medkänsla/sympati.

stig 12.02.2013 08:22

Kunskap till att utnyttja andras känslor innebär inte att de själva kan känna dem. Det erkände mitt ex och var fullfjädrad psykopat och stolt över det!

Julia Tengeland 25.04.2012 23:18

Hur bra innehåll som helst! En jättebra sida! Med stor guldstjärna på din (du som har skapat den här hemsidan) hemsida! :)

Ingemar Larsson 28.04.2012 08:23

Jag håller med till 100%! EXCELLENT! Svara helt upp mot titeln "FÖRSTÅ PSYKOPATI"!

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."