Klassiska frågor

Sidöversikt

Om avsnittet
Hur ser psykopatens taktik ut?
Hur bemöta barn till psykopater?
Arv, miljö eller vad?
Kan man själv påverkas i psykopatisk riktning?
Varför blir man offer?
Varför stannar man kvar?
Kan man avslöja en psykopat
Kan man vinna över en psykopat?
Kan de ge sig?

Om avsnittet

Här presenteras intressanta och insiktsfulla diskussioner på Internet, rörande klassiska frågor kring psykopati.

Värdet av att låta människor med egna erfarenheter komma till tals ligger i just det folkliga sättet att närma sig problematiken. Det är lättbegripligt och tillräckligt bra för öka förståelsen av psykopaterna.

Inte sällan finner man en skön mix mellan skriftlig kunskap och egen erfarenhet som ger en sund balans och jordnära hållning, vilket vi tror gör det enklare att närma sig psykopatifenomenet och få en ökad förståelse för detsamma, till skillnad från texter på rent akademisk grund.


Vi har gjort urvalet med omsorg och med sikte på att materialet ska öka begripligheten när det gäller störningen.

Hur ser psykopatens taktik ut?

Psykopatens taktik går ofta ut på att skapa kaos och förvirring hos offret. Det här med "vattentäta skott" är en del av det beteendemönstret.

Skapa kaos genom hur han hanterar information.

1. Relevant information undanhålls.
Att tiga med allt från till synes bagatellartade saker till sådant som han har juridiska (straffmässiga) skäl till att gömma skapar kaos och gör planering omöjlig. En så enkel sak som att exempelvis vägra meddela arbetstider som gör att han faktiskt inte är hemma när han begärt barnet på umgänge ställer till det för många inblandade. Detta ger psýkopaten många fördelar, han utövar sin "rätt" men i själva verket utövar han makt över barnet, den andra föräldern ev kontaktpersoner mm.

2. Falsk information ges.
Han skapar exempelvis en alternativ historieskrivning av något han varit inblandad i och presenterar det för sina bekanta som agerar utifrån den falska informationen. Psykopaten kan sedan använda dessa personers utsagor som "bevis" på hans egen förträfflighet. Eller han meddelar sina umgängesveckor då han hävdar att han har semester och det visar sig att han inte har det. Efteråt visar det sig att barnet vistats hos någon granne.

3. Olika information ges till olika personer.
Används av psykopaten helt rutinmässigt. Sammanhangen blir till sist väldigt röriga och detta förutsätter att de "vattentäta skotten" mellan umgängeskretsarna förblir vattentäta. När det börjar läcka blir psykopaten väldigt arg och upprörd och tycker att han utsätts för förtal. Denna metod används alltid vid rättsprocesser där han med stor inlevelse kan ge olika versioner till alla inblandade.

4. Information ändras.
Psykopaten planerar något med sitt offer, får denna att lägga ut pengar, skaffa barnvakt, boka hotell  inför en resa etc. Plötsligt och oförutsägbart ändras informationen till att han skall göra något annat ex. Detta sker alltid i sista minuten så att så många människor som möjligt redan är inblandade och katastrofen så stor som möjligt.

Tänk på att en psykopat har tränat sig under lång tid för att låta trovärdig! Han kan lura samma offer gång på gång. Han kan låta ångerköpt och säga att "nu ska vi lära oss något av det här". Det är bara en inlärd fras som tidigare haft avsedd effekt och betyder inte att han kommer att ändra sig. Psykopater ändar sig aldrig, de är väldigt nöjda med sig själva och det är världen runt dem som det är fel på.

Tycker du att du upplevt ovanstående, så har du troligen med en psykopat att göra. Skriv ned händelser och samtal så kan du jämföra när saker tycks upprepa sig. Bryt de vattentäta skotten om det går, det kan vara lättare sagt än gjort. Vissa människor reagerar aggressivt och misstänksamt när du frågar om psykopaten. Det är inte konstigt eftersom
du är en del av den desinformation han redan spridit!

Text av Cascabelle

Hur bemöta barn till psykopater?

En person "J" frågar
Min första fråga här och som kanske nån vill svara på?
 
Om man vet att en människa är psykopat eller narcissist,eller båda,hur kan man då tänka sej att deras barn blir som växer upp med så störda föräldrar?Och ska man våga ha kontakt med dom barnen?
Även om barnen inte blir likadana pga gener så borde dom ju få samma beteenden i alla fall?Samma falska och manipulativa beteenden,samma sjuka lögnbehov,samma störda empati och samma behov av att utnyttja andra,samma otroliga avundsjuka mot andra och som kan ta sej dom värsta och hemska uttryck osv.osv.osv.
 
Hur borde man förhålla sej till såna barn tycker ni?Undvika dom och utgå från att dom ärvt störningarna eller vänta och se hur barnen blir allteftersom dom växer upp och vuxit upp?Fast ni ser likheter redan nu alltså?
Hur skulle ni göra om ni kände barn till en förälder med dom här störningarna,skulle ni undvika barnen och tänka att dom mest troligt blir likadana som föräldern eller skulle ni ge barnen en chans med risk för att själv drabbas av barnen som ni blivit drabbade av föräldern och fast ni ser föräldern i barnet redan nu?

Vilket förhållningssätt bör man alltså ha till barn med störd förälder?
Och har ni kanske egna erfarenheter av just det här och kan dela med er av dom?

"J" får svaret:

Detta är en enormt stor fråga att svara på.

Men först, det allra enklaste att svara på: psykopati är inte ärftligt genetiskt sett. Det är inte ens ärftligt socialt sett.

Det andra som bör tas upp här och nu är att psykopater inte är narcissister. En betraktare som missar vissa delsymptom kan mycket väl tro att pasykopaten är en narcissist för likheterna finns i högsta grad. En skärskådan av psykopatens narcissistiska inslag ger dock vid handen avgörande skillnader i narcissismen och den narcissistliknande delen hos psykopatin. En av dessa skillnader är att narcissisten har en inneboende gnagande oror och  ångest för att inte vara älskad, "störst, bäst och vackrast" och den kring vilken allting kretsar. Detta gäller absolut inte för en psykopat.

Psykopaten spelar ständigt upp en teater och i denna ingår ofta att spela "störst, bäst och vackrast". Det är en del i duperandet för att få det som den vill ha, men ser sig själv inte sådan.
Däremot beundrar psykopaten sig själv på ett annat sätt, eller är stolt över sig själv på ett annat sätt. Psykopaten ställer sig över alla andra för att den är "bättre" än andra i och med att den saknar de mänskliga "svagheter" som i psykopatens egna ögon är svaghet, nämligen att bry sig om andra, ställa upp, vara altruististisk. Det är sådant som vanliga människor har och som psykopaten föraktar dem för och som den spelar på för att lura dem.

Barn till psykopatiska föräldrar blir traumatiserade på en mängd olika sätt. De är offer. Deras uppväxtmiljö är både otrygg och kaotitsk. Det finns ingen riktig linje eller kontnuitet i någonting som föräldern gör, vilket känns förvirrande och skapar ångest hos barnen.

Barn till psykopatiska föräldrar har aldrig fått kärlek eller omtanke. De ha aldrig fått något föräldraengagemang. De har bara fått kyla, bemötts med elakhet och i vissa fall ren bottenlös ondska.

Materiellt har de levt i armod. De har fått känna på ensamhet och de har utnyttjats på olika sätt. Det behöver inte vara allvarligare än att ständigt få gå ärenden åt föräldern redan när de är mycket små, även om det har varit sent och barnet är mörkrädd. De kan få ta ansvar för och passa yngre syskon och så vidare. Men det kan också handla om mycket allvarligare former av utnyttjanden och det kan handla om våld och grovt våld mot dem och/eller att få bevittna sådant mot den andra föräldern och/eller syskonen.

Psykopaternas barn växer upp i en mycket karg miljö, både materiellt och känslomässigt.

Hur man alltså skall bemöta dessa barn är att ha detta i åtanke och i mån av möjlighet kompensera dem för det de inte får från psykopatföräldern, en kram, vänligt ord, uppmuntran, uppmärksamhet och att man lyssnar på dem, öppnar sin dörr för dem och släpper in dem i värmen.

Arv, miljö eller vad?

Från AMNINGSBLOGGEN:

" Jag tror inte att psykopater har fått sin vilja fram som spädbarn

Jag läser en bok av Görel Kristina Näslund. Hon brukar var klok, men nu retar jag upp mig. Det här har jag retat upp mig på förut när andra har skrivit om det. Boken har den informativa titeln Lär känna psykopaten. Den innehåller alla möjliga listor och punkter som ska få läsaren att känna igen en psykopat. Så här står det på ett ställe:

"För det tredje är psykopaten styrd av sina impulser och gör det han känner för, därför kan det bli många spontana och ogenomtänkta brott. Psykopaten klarar inte av att vänta: det han vill ha, vill han ha omedelbart och i det fallet liknar han ett spädbarn som gråter och vill ha mat med detsamma, annars känner det sin överlevnad hotad.... Växandet och mognadsprocessen innebär att människan lär sig uppskjuta en njutning."

Det här tror jag är en västerländsk tankefälla. Vi tror att vi måste fostra våra barn genom att servera dem frustrationer från späd ålder. Därför ligger det väldigt nära till hands för oss att vända på resonemanget. Om barnet aldrig lär sig skjuta upp en njutning så kan det utvecklas till en psykopat. När curlingdebatten rasade som värst hävdade t.ex.BerntHougaard just detta.

Anknytningsforskningen visar att det är precis tvärtom. Lyhörda och följsamma föräldrar får välfungerande barn. Så snälla, sluta att jämföra psykopater med spädbarn.

Eva-Lotta
Funkquist"

Detta inlägg kommenteras av flera skribenter. Här väljer vi ut svaret från Gordonpekki eftersom det är det enda svar vi betraktar som i det närmaste korrekt ur vetenskaplig synpunkt.

"Ja, fast nu visar ju forskningen att hjärnan är felutvecklad. Och redan äldre forskning visade att även lyhörda, följsamma och på alla sätt välfungerande föräldrar också kan få barn som har störningen.

Det finns inga belägg för arv och inga för miljö. Det är något annat som går snett, precis som när det gäller ADHD. Kanske att det finns släktskap mellan dessa störningar, som ju faktiskt till delar påminner om varandra.

Psykopati anses förekomma i alla kulturer och under hela den kända historien, samt tycks vara lika frekvent världen över och i tid.
Med andra ord: inget pekar på föräldrarna!

Tyvärr skuldbelägger det synsätt du har de föräldrar som drabbas av att få sådana barn. Tycker du att det är rätt?

Läs gärna mer:
http://evah.org/, http:www.psykopat.se/, http://www.psykopati.se/ och följ gärna diskussionerna på http://www.psykopat.se/forum/index.php?board=2.0

Vänligen
GOGILOL"

Kan man själv påverkas i psykopatisk riktning?

Jag undrar om man själv kan utveckla psykopatiska drag när man är tillsammans med en psykopat? Kan partnerns beteende trigga igång något som man själv har, men som har varit dolt innan, till exempel att bli mer utaggerande, aggressiv, förförande, beräknande i ett förhållande med en psykopatisk person?
Finns det undersökningar gjorda vilka personer som dras till psykopater, till exempel, har man haft en psykopatisk pappa kanske man dras till en sådan man som vuxen?

Frågan fick följande svar i en nätdiskussion:

Du kan inte utveckla psykopatiska drag. Sådana drag finns med från födseln. Däremot kanske du lättare kan visa ilska och ha lättare till aggressioner därför att dina normer luckras upp. Detta kommer dock inte att riktas mot psykopaten utan snarare mot andra. Men mer troligt är att du blir mera ödmjuk mot andra människor i stället. Man lär sig värdesätta normala människor i högre utsträckning och ha överseende med deras eventuella egenheter, fel och brister.
Hur det påverkar är ganska olika och beror mycket på ens egen personlighet. Gentemot psykopaten blir du dock viljelös, osäker, förvirrad och ångestfylld, svag och kraftlös.

Det är ingen som dras till psykopater. Man tror att  man gör det, men det är psykopaten som med "charm", manipulation, dupering och lögner påverkar ens känslor till att falla för psykopaten. De som alltså "dras" till dem är de som lättast låter sig påverkas.
Tyvärr kan nästan alla råka ut för detta. Det är inget onormalt med de som drabbas. Det är dels slump och dels är det lite godtrogenhet. Den med svag empatisk förmåga dras inte med lika lätt. Och en riktig skitstövel lär knappast någonsin drabbas av psykopater.

Den som har vuxit upp med en psykopatisk förälder är märkt för livet. Den har svårt att känna tillit till andra människor och att skapa en kärleksrelation är ingen lätt sak för ett sådant offer.
Ett sådant offer känner också väldigt snabbt igen symptomen och drar sig undan. Det fungerar nog mera som en vaccination mot psykopater att vara barn till en sådan.

Varför blir man offer?

Diskussion förd av 6 personer (lätt redigerat).

 

P : ”Ofta höra man att ALLA kan fara illa av en psykopat, men jag tror inte det. Du måste ha vissa "nyckelegenskaper" och det är dessa som sätter igång psykopaten. Till exempel problem, svag jagkänsla, snäll, naiv och viktigast, du visar dig svag, ledsen mm. Du visar dessa "mystiska" känslor som psykopaten inte fattar något av.

Om du visar svaghet blir psykopaten värre eller hur? Beteendet trappas upp och kan bli rent fruktansvärt, kanske sadistiskt.


Alltså, om en person är en psykopat är den vaken på vem han/hon möter.

 

Om psykopaten träffar en stark, principfast, kanske lite elak person punkteras psykopatens beteende.

 

Man kan således påverka om man blir utsatt eller ej. Kanske måste man anta lite psykopatiska drag själv för att klara sig undan, vara strateg och se det som ett krig mot ett monster .”

 

G: ”Du har helt rätt.
En psykopat läser dig som en öppen bok. Om det inte finns den minsta spricka i din mur så kommer heller inte psykopaten att jobba på dig. Få är de människor som inte har en svag punkt som psykopaten kan rikta sin stöt mot. Få är de som kan vara immuna mot deras försåtliga attacker.

 

Hur stark man själv än är, så kan psykopaten komma åt dig. I din omgivning finns personer som inte är lika helgjutna och som då används som "hävstång" för att komma åt dig. Då startar en massiv förtalskampanj och en del tror på allt, bara man viskar!”

 

M: ”Om en psykopat skulle möta motstånd så tror jag att d skulle gå över i ett maktspel. Ok, möjligen en fascination för spelet. En psykopat fyller din värld av löften som den aldrig håller och om du inte kan leva upp till psykopatens förväntningar så bryter denna ner dig som en liten kvist. Desto svagare din personlighet är desto lättare och roligare blir du som offer. Allting är ett spel.”

 

C: ”Mitt ex uppfyller de flesta kriterierna på en psykopat, med råge. Jag vet att han tar kontakt med de flesta som känner mig för "jag ska inte ha några vänner". En del lyckas han manipulera men många lyckas han inte med och då går han snabbt vidare till lättare offer. Så visst är människor mer eller mindre mottagliga. När han väl fått klorna i någon släpper han dock inte och kan ta till vilka medel som helst.

 

Men det är inte heller så att det står skrivet "psykopati" i pannan och har man aldrig stött på en sådan störning förut så kan man inte föreställa sig vad som komma skall. När det låter för bra för att vara sant så är det inte sant.

Har man ingen att rådgöra med, tidigare fruar, bekanta och så vidare, är det svårt att genomskåda. Han var charmig, utåtriktad och generös, men bara tills han hade flyttat in.”

 

G: ”Det är så sant som du skriver. I psykopatins natur ligger ju duperande och manipulerande. Det är två ord som vi knappast hade haft i språket om sådant inte fungerade, men tyvärr, det fungerar och det fungerar ofta. Och du ger också konkreta exempel på det.”

 

C: ”Man väjer verkligen inte att bli offer för en psykopat! Med korrekt information skulle man naturligtvis ha gjort helt andra val. Eftersom psykopaten ständigt söker nya jaktmarker är det svårt att få det, han flyttar, byter bekantskapskrets, byter jobb osv. Alla som kommer i kontakt med honom får olika versioner av samma händelser och har man inte oberoende information är det upplagt för att gå fel, precis som han planerat!”

 

G: ”Du har en fin inställning att vilja hjälpa andra. Och sådana kollar psykopaten alldeles särskilt efter. Det innebär inte att man väljer att bli offer. Valet är psykopatens eget.
Man ska vara elak, cynisk och egocentrisk för att kunna gå något säker, men då väljer jag hellre att utsätta mig för risken.
Och med största sannolikhet gör du samma val.

Du skrev så alldeles rätt: "Eftersom ... han flyttar, byter bekantskapskrets, byter jobb osv."
Till det vill jag komplettera med att berätta om ännu en metod:
att inte presentera de olika personerna för varandra, som psykopaten har kontakt med. Att så att säga hålla sig med sociala vattentäta skott.

Det du beskriver brukar kallas ’vagabonderande livsstil’. Jag är benägen att inkludera de sociala skotten i vagabonderandet. Språkligt är det inte korrekt, men eftersom effekten bli den samma tycker jag att det är rätt att föra det till samma karaktärsdrag.”

 

C: ” Det stämmer helt med min erfarenhet: "Socialt vattentäta skott" är en av hörnpelarna och en absolut förutsättning för att alla, eller de flesta, manipulationer skall lyckas! Det är därför han lämnar efter sig sådan förödelse när det gäller relationer!”

 

S: ” Det är ingen slump att psykopaten väljer ut just dig
som offer - du har något han känner igen som han
kan utnyttja, nämligen en fasa för att bli övergiven.

Så länge det förhållandet gäller är man chanslös,
även för nästa plågoande.”

 

G: ” Må vara att det kan ligga en del i det du säger, men fullt så enkelt är det trots allt inte!

Utsatta, det är de som har empati och vill ställa upp. Vad det i sin tur beror på kan förvisso vara just det som du påpekar.

Jag är tacksam för det inlägget, men du påvisar ett specialfall.”

 

S: ”…en psykopat väljer ut sina offer enligt en mall där just rädslan för att överges
är det väsentligaste inslaget. Jämför en sol-och-vårare!

De flesta offer vet att de har en eller flera, mänskliga svagheter,
som vår psykopat exploaterar till exempel rädsla för konflikter.”

 

Z: ” Självklart är det oerhört svårt att inte bli ett offer för en psykopat om man inte vet vad en psykopat är, och om man är en underbar människa, snäll, generös, givmild, hjälpsam, godtrogen osv. Det vill säga en delikat munsbit för en psykopat.”

 

G: ”Alla offer har en "svaghet" som psykopaten skjuter in sig på. Den "svagheten" väljer man inte själv, men den är det som psykopaten tar sikte på när psykopaten väljer sitt offer!

Jag vill inte kalla empati för svaghet, men i mötet med en psykopat är det ett handikapp att vara snäll och hjälpsam. Snäll och hjälpsam leder också till att man blir lite blåögd, även om man inte annars kanske är så blåögd.

Om man ska göra sig immun mot psykopater så måste man träna sig till att bli hård, kall, likgiltig och allmänt omänsklig och det är ingen som vill träna sig till det om man är en empatisk människa.

I ett sådant val, väljer jag att hellre drabbas igen!”

Varför stannar man kvar?

En beskrivning:
Jag tror att det var förtvivlan som drev mig därhän. En förtvivlan att inte på något sätt kunna nå fram till denna människa vad än jag tog till, logiska resonomang eller känslomässiga.

Allt utmynnade i att det var mitt fel och det gjorde mig emellanåt galen! Jag undrar också varför! Varför gick jag inte tidigare, jag visste ju sedan länge att det var alldeles galet.

Jag hade ju redan prövat allt.


Frågan:

Jag undrar varför folk stannar kvar hos de som förgör en.

 

Ett svar:

Jag vet inte om det skulle finnas ett standardsvar på din fråga. Jag tror att man måste fråga var och en. Och jag tror inte man får bra svar för den man frågar vet nog inte själv varför det blir så.
En sak tror jag dock gäller ganska generellt. Den som har varit tillsammans med en psykopat en längre tid bryts ned och isoleras socialt. Då är det svårt att börja på nytt. Det kan nog i så fall kännas som att det är bättre att ha en psykopat än att inte ha någon alls. Det är visserligen fel. Det är alltid bättre att inte ha någon, än att ha en psykopat, men att inse det kräver styrka.
Självförtroendet är det första som psykopaten bryter ned och det är just det man behöver när man söker sig en ny partner.

Kan man avslöja en psykopat?

Z skriver (här en aning nedkortat):

Jag har råkat ut för en och annan psykopat under åren. Två chefer och två eller eventuellt tre psykopater i skilda bekantskapskretsar.
Dessbättre har jag inte stått dessa individer särskilt nära, med undantag av en sk vän.
Jag fick rådet av en verkligt god vän och proffessionella kontakter i mitt yrkesliv, vilka gav mig rådet att sakta men mycket säkert bryta kontakten med den psykopatiske sk vännen. Med tydlig insikt om vad slags person detta var, och smått vettskrämd lydde jag råden och mycket försiktigt slutade slutade jag att höra av mig.

Frid och fröjd, men samtidigt en påtaglig avsaknad eftersom det var en oerhört rolig individ att umgås med mellan varven. Dock fann jag en hel del oerhört elaka, subtila kränkningar samt en bedrövlig människosyn, vedervärdig. Så, den saknaden kan jag stå ut med.

En annan verklig vän sa en gång att det är meningslöst att ödsla energier på en psykopat. Det leder ingenstans.
Låt psykopaterna avslöja sig själva. De avslöjar sig själva förr eller senare.
Med dessa kloka ord i minnet och med kunskap om det störda beteendet, har jag numer förhoppningsvis lärt mig upptäcka potentiella psykopater i tid, och undvikit kontakt med sådana individer.

Men, det är ohyggligt frustrerande att åse en psykopat hålla hov, manipulera osv. även då jag själv inte är drabbad, men ser andra drabbas eller bli hängivna psykopatens karismatiska och spännande livsstil. Helt utan vetskap om att det är en psykopat som leder dem.

Personligen går jag numer inte i klinch med en psykopat, men det vore underbart att finna en strategi eller teknik för hur man kan förmå eller lura en psykopat att avslöja sig själv.

Ovannämnde var ju känd i flera bekantskapskretsar som klart underlig, obegriplig, ett psyko. Men få visste att det rörde sig om en psykopat. Trots dennes ständiga egendomligheter, skruvade beteende och tydliga kränkningar.

Allmän kunskap är tveklöst viktigt.
Det mest tragiska med denna eländiga störning är alla dessa drabbade som inte blir trodda. Och som inte blir trodda därför att de som borde tro på dem vet skrämmande lite om psykopati.

Hur kan man förmå en psykopat att avslöja sig själv?
Enkla frågor om känslor, upplevelser, synsätt, människosyn?

Jag minns en gång en chefsläkare (med psykopatiska drag) som i samband med en mindre kurs i psykologi rörande patientbemötande, visade en total okunskap om empati.
Psykologen som ledde kursen frågade gruppen, person efter person, om deras uppfattning om vad empati är.
De allra flesta svarade något vettigt i stil med medkänsla, förmåga att förstå vad andra människor känner osv.
Chefsläkaren dock, förstod uppriktigt inte vad empati var, vilket gjorde gruppen oerhört förvånad. Hur kunde chefsläkaren vara så korkad och inte förstå något så självklart som empati. 

Det torde finnas en oerhörd massa sociala situationer, grupper osv där det vore högst viktigt att låta eventuella psykopater avslöja sig.

Hur kan man förmå en psykopat att avslöja sig själv?


T hade dessa synpunkter (något nedkortat):

Hur får man psykopaten att avslöja sig?


Den frågan bör kompletteras med hur man får omgivningen att förstå att det var en psykopat som avslöjade sig. Annars blir det ju bara pannkaka.

Jag tror det sistnämnda är det svåraste. Frågan blir då om man kan ta fram en sådan listig plan att psykopaten avslöjar sig som en mycket vidrig person. Så att folk tar avstånd från honom/henne bara för den sakens skull, trots att de antagligen inte fattar vad det beror på att personen är så ickemänsklig.

A. Två motsatta scenarier:
1. möjlighet finns att tala med alla om psykopaten, om psykopati och om att få det bevisat med en fälla som gillras.
2. motsatsen, inget av det ovannämnda går att genomföra innan, till exempel för att man inte kan träffa de andra innan för att planera gemensamt.

B. Scenarier mittemellan:
1. det finns bara någon enstaka eller några få som det finns en möjlighet att tala med enligt A.1.
2. de man gärna skulle vilja inviga är så hopplöst godtrogna att det är meningslöst att försöka sig på A.1., men man har möjlighet att planera en fälla ändå.

Vad bör man tänka på utifrån dessa olika utgångspukter?
A.1 innebär att man måste ha fullt förtroende för de övriga. Det får inte finnas minsta tvivel på att alla ställer upp, ingen förråder med andra ord. Hur vet man det? Varför skulle någon göra det?
1. eventuell sympati, beroendeställning och/eller lojalitet till psykopaten.
2. rädsla.
3. bumerangeffekt = "det är nog du själv som är psykopat"-tankar.


A.2. du står helt ensam i sällskapet och har ingen att planera tillsammans med. Vad gäller då?
1. hur kommer folk att reagera på dig, är det dig det är fel på när psykopaten avslöjar sig och sedan anlägger moteld mot dig?
2. hur ska det tacklas? (här finns många frågor att tänka på och besvara innan något iscensätts)


Dessa scenarier måste först nogsamt analyseras innan nästa steg tas. När det väl är gjort återstår att gillra en fälla. Men först måste en ordentlig riskbedömning och konsekvensanalys göras.
1. vad kan psykopaten göra?
2. vilka blir effekterna om psykopaten avslöjar sig, blir han kvar på "banan" och kan infiltrera, manipulera och dupera i efterhand?
3. vilka är lättpåverkade - förmodligen de som var mest entusiastiska när förberedelserna pågick!
4. vilka kommer att få en aha-upplevelse, finns det någon som får det?
5. vilka kan förväntas att få en sådan aha-upplevelse och vilken makt/inflytande har de, vilket civilkurrage har de?
6. vilken makt/inflytande har de lättpåverkade, vilket civilkurrage har de?

Alla dessa frågor måste man fundera på.
Finns det fler frågor? Ja, helt säkert och därför vore det roligt (nödvändigt) att fler funderar kring detta så att mera kan sättas på pränt. Vi på denna sidan är väl kapabla till lagarbete, eller?

Det svåraste är nu gjort och då gäller det bara att finna ut ett bra sätt att locka psykopaten i fällan.
Utgångspunkten är psykopaten själv och miljön kring den, både den fysiska och den sociala.
Miljön är spelplanen utan vilken inget spel kan spelas.
Aktör är du själv, eventuellt i samarbete med andra. Dessa kan då utgöra delar av eller hela gruppen. Bäst är självklart det sistnämnda och också det som är starkast, om ingen uppträder som förädare.
Motspelare är givetvis psykopaten, fienden.

Som i alla krig måste man känna fienden: styrkan och svagheterna.

Styrkan:
1. ljuger ogenerat, kvickt och försåtligt, övertygande utan att avslöja sig med svettningar, irrande blick, blinkningar eller andra tecken på nervositet (vilka är lättlurade - de bör kanske förebyggas med att de "skolas" lite extra?)
2. duperar med överygelse (speciellt de godtrogna - de måste eventuellt kartäggas - vad kan hända om den eller den låter sig duperas? Hur kan det förebyggas?)
3. manipulerar mycket försåtligt och ogenomskinligt (speciellt de svaga - de måste eventuellt kartläggas - vad kan hända om den eller den låter sig maipuleras? Hur kan det förebyggas?)

Svagheten, med vilken han kan fås att svälja betet:
1. vinningslystnaden
2. egoismen
3. den förhöjda självbilden (självgod, dryg, inbilsk, självtillit)
4. impulsiviteten
5. spänningsbehovet

Både punkter under styrka och under svaghet går säkert att utöka om vi hjälps åt.
Jag tror att detta är en bra mall att ha i åtanke innan man försöker att lura in psykopaten i en fälla.
Väldigt avgörande är ju miljön.
1. Är det en arbetsplats? Vad har psykopaten för arbetsuppgifter? Kan man inviga chefen i planerna?
2. Är det inom familjen? Vilka närstående kan invigas? Vad är syfte, att rädda sin egen heder, vinna en vårdnadtvist?
3. Är det en annan rättssak? Har psykopaten gjort dig till misstänkt, eller är du målsägare?

Kan man till exempel försöka att sätta upp en lista med försåtliga fällor. Till exempel;
psykopaten jobbar på ett utvecklingsföretag. Ni måste kläcka nya och goda idéer. Du inviger chefen i dina planer. Du utvecklar någontin och visar det för chefen, en kopia lägger du så att psykopaten kan komma över den. Psykopaten gårtill chefen och visar "sin" skapelse. Chefen säger till psykopaten: "Ja just det! här har jag originalet, som jag fick av Kalle!"
Där bör det bli ridå! Eller en skur av lögner. Därför måste chefen vara väl införstådd med planen!Kan man vinna över en psykopat?

Kan man vinna över en psykopat?
Normalt sett, nej!
Och det allmänna rådet är från alla håll att det inte går, eller kostar för mycket. Det är då bättre att fly än illa fäkta.

Här kommer undantaget som bekräftar regeln:

"Jag har massor av erfarenhet av vårdnadsprocessande mot en psykopat och jag har faktiskt "vunnit" ensam vårdnad i hovrätten. 

Man kan säga att han föll på eget grepp.
Gång på gång hade han brutit överenskommelser och domar under många år.

Jag förberedde ett anförande mycket noga och förklarade hur alla försök till samarbete hade saboterats. Processen var lång och plågsam och jag önskar ingen detsamma.

Hur övertygad du själv är om en diagnos, säg aldrig det. Det slår tillbaka på dig själv. Beskriv lugnt och sakligt varför det inte fungerar med ett samarbete.

Har du boendet och har alltid haft det kommer inte boendet att ändras och den enda som kan få ensam vårdnad pga bristande samarbete är då du. Och förklara att det är av lång varaktighet och inte har någon utsikt att bli bättre.

Men innan det kommer så långt kommer tingsrätten att ge kommunen i uppdrag att göra en vårdnads- och boendeutredning.

Om kommunens utredare kommer fram till att du bör ha ensam vårdnad kommer rätten med stor sannolikhet att gå på detta.

Jag hade inte kommunen med mig, de var alltför manipulerade och antagligen också rädda för honom, men jag vann ändå, vilket visar att det är möjligt."

Här är ett annat fall, som lika väl skulle kunna platsa under förhållanden , duperade myndigheter och kvinnliga psykopater  på undersidan BERÄTTELSER :

Jag har varit gift med en psykopat i 9 år. Jag begärde skilsmässa för tre år sedan och den pågår än...
Har just avslutat en fyra dagars förhandling i hovrätten.
I början trodde ingen att det var sant det som pågick, knappt jag själv.
Inom ett år hade hon stulit mina ägodelar och manipulerat bodelningsförrättaren så att han gav henne allt utan någon skyldighet att ersätta mig. Hon försökte i få villan tvångsförsåld i två mål i tingsrätten utan min insyn, mm.

Det var ett rent helvete, alla mina vänner kontaktades av henne, min chef och hela släkten.
I skilsmässomålet dök det upp mängder med absurda lögner från hennes sida, det hon gjort mot mig och barnen beskyllde hon mig för.

Vändningen kom när jag började bestrida varje påstående i detalj till domstolarna. Det blev mycket skrivande och enorma mängder papper. Men jag vann mot socialtjänsten och är på krigsstigen mot fler av hennes allierade/duperade medlöpare.
Föga anade jag väl att mitt välordnade liv utan anmärkning skulle te sig så här tre år efter att jag lyckades fly från psykopatkvinnan.

Mitt råd är: Vänd ALDRIG andra kinden till! Slå tillbaka, med alla medel. Stå  upp för sanningen!

Kan de ge sig?

Jag har många gånger sagt att psykopater är stöpta i samma form. Detta till trots kan de vara olika. Jag vet inte om det är svårt att hålla så motsägelsefulla saker "i luften" samtidigt. Vad jag menar är att själva störningen är väldigt konform, men deras agerande kan skilja sig åt.

Jag har också sagt att psykopater är kostnadseffektiva. De ger upp när inget mera finns att hämta, men frågan är vad de vill ha ut av det ena och andra. Oftast är det pengar, makt, sex, lyxliv och spänning till exempel. Men kan samtidigt vara att vinna en viss strid, att djävlas, pina och plåga.

Alltså, i ett fall kan en psykopat ge upp per omgående, därför att det av något skäl är lönlöst. Motståndaren kanske inte har mera pengar kvar, eller motståndaren är för stark, själv eller tack vare bundsförvanter. I ett annat fall kan de mala på med sina attacker i det oändliga, därför att de roas av att se den skada detta nötande successivt framkallar.
I båda fallen är det samma drivkrafter som styr och som har sitt ursprung en personlighet som präglas av empatilöshet, samvetslöshet och egecentricitet, för att nämna några egenskaper som kännetecknar psykopater.

Diskutera

Diskutera gärna  här

Dannieboy 03.10.2019 12:19

Kan man tvinga en misstänkt person till att genomgå test för att utröna om det handlar om en psykopat, och vad ska till för det?

Berra 04.10.2019 08:39

Om p begått allvarligt brott görs en US om psykisk störning. Psykopater är inte sjuka och om fängelse görs en psykolog-US med ev resultat psykopati.

Micke 23.12.2017 04:05

Storyn är lång och häpnadsväckande, där jag kollat vad som definierar en psykopat, där får hon full pott, alla rutor kryssade. Vill skriva en bok allt som vari

Micke 23.12.2017 04:00

Hon har ett enormt spelberoende, som kostat henne 100 tusentalskronor, och även jag som förlorat i stort sett allt jag haft i saker och pengar, arv mm. Nu pank!

Micke 23.12.2017 03:54

Bor nu själv i samma stad som henne. Hon dyker upp när som helst utan föraning hotar och sprider lögner till folk jag känner för sätta mig i dålig dager. Vet in

Micke 23.12.2017 03:46

Jag är en man som lyckligtvis skilt mig för 1 år sedan från xtremt psykopatisk kvinna (mkt farlig). Hon har en skuld till mig (avtal).Tänker driva in den. Bra`?

Eva lindberg 05.11.2017 14:16

Hej! Läs så mycket som möjligt om psykopati och narcissism. Det kan skydda dig från att hamna i psykopatens farliga o vidriga våld.kunskap om ämnet är viktigt!

Besser Wisser 11.05.2017 13:53

Så sant som det är skrivet❗️

Jaheni 06.02.2017 06:22

Är ja psykopat om jag ställer följande fråga ?
Skulle man kunna byta ut " han " mot " hen" ?
Skulle en " hon " vara lika förlöjligad efter denna fråga?

Katarina 14.10.2015 19:07

"J " frågade en fråga om psykopatens barn och fick svar på sin fråga, svar som var så ödmjuka och fina till försvar för dessa barn. Stor heder till dig!

Katarina 14.10.2015 19:30

Ett till svar på varför vissa råkar ut, enligt min erfarenhet, så har man blivit avvisad i ngt sammanhang själv så vill man inte göra samma själv i första taget

Katarina 14.10.2015 19:18

En fråga ovan här, var också varför vissa råkar ut och min erfarenhet är att de letar medkänsla, för dessa msk är lätta att manövrera och de får då vara offer

Per 20.09.2015 19:43

Har en ingift släkting med psykopatiska drag. Han umgås bara med människor han kan tjäna något på. Och han manipulerar och ljuger dagligen.

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."