Ordspråk

Sidöverikt

Om avsnittet
Definitioner
Svenska ordspråk
Utländska ordspråk
Navigering
 

Om avsnittet

Ordspråk speglar oftast generationers visdom, med avsikt att förmedla lärdom, insikter och goda råd. 

Ordspråk är talessätt som inte kan förändras, böjas, omformas, smyckas ut på eget sätt eller möbleras om. 

Här presenteras ordspråk som på ett eller annat sätt kan knytas till psykopati och besvärliga situationer som kan uppstå i människors möten.

Det finns en mängd orspråk och de begagnas världen över. Det finns också många sidor på Internet med sammanställningar av ordspråk.

Avsikten med denna presentation av ordspråk är att urvalet är gjort utifrån den som har råkat ut för psykopater eller andra störda människor, svåra situationer och liknande.
Därför medtages till exempel inte moderna så kallade ordspråk, som har till uppgift att vara lätt roande, fyndiga och ironiska, såsom till exempel Kärlek är egoism för två.

Ordspråk är flexibla på så sätt att det också kommer an på hur vi i ett sammanhang använder och tolkar dem. Därför kan nedanstående samling självklart vara till glädje för alla.
 

Definitioner

Ordspråk
Ordspråk definieras som en språklig en­het, som används i oförändrad form.

De kan inte böjas, möbleras om eller ut­smyckas.

Exempel: "Lika barn le­ka bäst" och "Ju fler kockar desto sämre soppa".

När man använder ordspråk citerar man dem rakt av utan att ändra formen.

Ordspråk är högtidliga, allvarliga, filo­sofiska, etc

Nyare former av ord­språk har tillkommit. Till exempel "Kärlek är egoism för två" och "Kvinnor äger sina kroppar själva, men visst är det fint att dela?". Sådana ordspråk bryter mot de äldre tradition genom att vara ofta hu­moristiska, fyndiga och till viss del ironiska.

Talesätt
Talesätt är som ordspråk med den skillnaden att de oftast formar om dessa så att de blir smidigare och lättare att oförmärkt smyga in mitt i en mening. 

talesätt kan böjas, stoppa in personnamn, än­dra tempus, utelämna delar och dessutom kan man göra vad man vill med dem.
Exempel:
"Han kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok", vilket lätt och ledigt ändras till "Det finns något speci­ellt med den där flickan, hon ger sig aldrig. Natalie kan man få att göra allt, men hon gör allt på tok."

Ordstäv eller Wellerismer, som de också kallas, böjs inte.
De består av ett inledande ci­tat, och sedan en kommentar som ofta ställer situationen på sin spets, eller vänder den på ett humoristiskt sätt.
Exempel: "Det går väl över, sa kärringen när hon låg på spå­ret" 
och: "Ombyte förnöjer, sa gubben när han kysste frugan". 

Wellerism är hu­mor; skämtsamt, sa­tiriskt, tve­tydigt och tanke­väckande och saknar en hög­dragen profil, som de vanliga ordspråken har.

Citat och aforismer är nästan en slags ordspråk, bevingade ord, ofta om livet och dess vedermödor. De åter­speglar en inre kamp i smyg inom varenda en av oss. 

Ett annat ord för aforismer är maximer, något för den vetgirige att lägga på minnet.

Parodi är en hämnd på andra for­mer av ordspråk. Man förvränger innehållet hejdlöst, retfullt, ko­miskt, lekfullt. Ofta allt på en gång.
Exempel:
"Man ska inte klara upp med ord det man kan klara upp med en eldkastare."
"Man ska inte ropa hej förrän man är över flickans bäcken!"

Ordlekar
Lättbegripliga och påminner om paro­dier och me­nade att misstolkas vid första an­blicken, och därige­nom inte ett dugg roliga.
Exempel:
"Sexualupplysare trodde på alleman­spa­rande", som inte blir förståeligt förrän man upp­täcker att "Sexualupplysare trodde på alle­mans-pa­rande".

Truismer
Benämning på ordspråk som är sanna och simpla:
"Hellre rik och frisk än sjuk och fattig"
"Ju enklare, ju sim­plare"
"Det är fler vardagar än söndagar i veckan".

Svenska ordspråk

Anfall är bästa försvar.

Arga katter får rivet skinn.

Av skadan blir man vis.

Bränt barn skyr elden.

Bättre fly än illa fäkta.

Bättre lyss till den sträng som brast än att aldig ha spänt en båge.

Bättre stämma i bäcken än i ån.

Den ko som brukar bröla får nog mest ändå.

Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.

Den som sover syndar inte.

Det som göms i snö kommer upp i tö.

Det viktigaste är inte att vinna lätt, utan att kämpa hårt.

Döm inte boken efter pärmen.

Döm inte hunden efter håren.

Efter regn kommer solsken.

Ett gott skratt förlänger livet.

Friskt vågat, hälften vunnet.

Genom sig själv känner man andra.

Hut går hem.

Ingen rök utan eld.

Inget ont som inte har något gott med sig.

I krig och kärlek är allt tillåtet.

I nöden prövas vännen.

Ju fler desto bättre.

Lika barn leka bäst.

Liten tuva stjälper ofta stort lass.

Lyckan står den djärve bi.

Lätt fånget, lätt förgånget.

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken.

Man ska smida medan järnet är varmt.

Mycket snack, men ingen verkstad.

Många bäckar små gör en stor å.

Nöden har ingen lag.

När musen är mätt smakar mjölet beskt.

Ont krut förgås inte så lätt.

Otack är världens lön.

På land går de största hajarna.

Sent ska syndaren vakna.

Skam den som ger sig.

Skrattar bäst som skrattar sist.

Som man bäddar får man ligga.

Stor i orden, men liten på jorden.

Sälj inte skinnet innan björnen är skjuten.

Tala är silver, tiga är guld.

Tiden läker alla sår.

Tillfället gör tjuven.

Tomma tunnor skramlar mest.

Tänk efter före.

Väck ej den björn som sover.

Ögat är själens spegel.

Utländska ordspråk

Allt är inte sant som kärringarna ljuger. (Ryssland)

Bättre att fråga och verka okunnig än att låta bli och förbli det. (Kina)

Den som tar till våld har inga fler argument. (Kina)

Det sanna är inte alltid sannolikt. (Frankrike)

Djävulen döljer sig i detaljerna. (Schweiz)

Du kan inte hindra olyckan att flyga över ditt huvud, men stoppa den att bygga bo i ditt hår. (Kina)

Du är herre över dina outtalade ord. (Frankrike)

Där det finns socker finns det myror. (Indonesien)

En man är så ung han känner sig, men inte så betydande. (Tyskland)

Gamla vänner och gammalt vin är bäst. (England)

Hjärtlöshet är värsta hjärtfelet. (Tyskland)

Inga nyheter är goda nyheter. (USA)

Ingen natt räcker längre än till gryningen. (Italien)

Ingen nål är vass i bägge ändar. (Kina)

Kloka bin besöker inte vissna blommor. (Kina)

Låt inte vargen passa fåren. (Grekland)

När elefanterna slåss får gräset lida. (Etiopien)

Stå rakryggad och bry dig inte om skuggan slingrar sig. (Kina)

Sämst nattsömn har den med vackraste frun. (Bulgarien)

Två galna hundar biter inte varandra. (Nederländerna)

Vargen jobbar gärna som herde utan lön. (Ryssland)

Vill du bli av med en vän, låna honom pengar. (Rumänien)

Vind kan man vända ryggen till, eller nyttja till väderkvarn. (Kina)

Navigering

Du har just besökt INLEDNING/Ordspråk.

Till sidans topp
Till nästa sida, PSYKOPATI  
Till föregående sida, INLEDNING/Korta citat

Offret 29.06.2010 20:04

Ordspråk = stor visdom, därför gillar jag denna sida och resten. Relevant, har råkat ut för en psykopat. Jag dömdes för det hon gjorde! Satans "rättsväsende"!

Ali 23.07.2010 08:37

Duperade myndigheter, menar du alltså. Visst, alla duperas av dem. Tycker de borde ha mer kunskap.

Berglund 18.04.2010 02:30

Verkligen passande ordspråk.

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."