Andra bra länkar

Andra bra länkar

Här hittar du allt möjligt.  

Länkarna som har valts ut är endast ett axplock och utökas efterhand. Du kan själv söka på Internet på de sökord som finns nedan för att finna andra alternativ.


Sökmotorer visar såväl seriösa som oseriösa artiklar i ämnessök varför en kritisk inställning är mycket viktig!
Olika sökord visar ibland samma sidor. Du kan alltså finna flera vägar som leder till det du söker.
Psykopati.se tar gärna emot tips på sidor med relavans.

A

ADHD  Psykiatrin Specialisten Primärvården, sjukvårdsrådgivningens sida .

  Advokatbetyg och -omdömen, där andra har skrivit om egna erfarenheter av advokater

Advokater Familjejurist.se.Pappaliv.se


Antisocial personlighetsstörning beskrivs i korthet. Wikipedias artikel tester

Ansökan om stämning

Arbetsmiljöupplysningen.se
 
 arbetsliv och hälsa, fråga experter, diskutera, lagar och regler på arbetsplats, med mera

ATSUB Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn

Autism  Riksföreningen Autism   

Avtal  Hjälp med att skapa avtal.

B

Bankrättsföreningen om banker, avokater, revisorer, domare, polis och åklagare som inte gör sitt jobb.

Barnombudsmannen

Besöksförbud

Bodelning

Borderline.
KortfattatTuvaForum om borderlineäven möjlighet till diskussion.Web4Health. Wikipedia. Vårdguiden.

Bostadssök

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Barnens Hjälptelefonoch telefonnummer till BRIS Vuxentelefon.

Brottsbalken

Brottsförebyggande rådet

Brottsofferjouren.
BOJ .
 RFSL Brottsofferjour. Röda korset.

Brottsoffermyndigheten  råd, information, ordlista, länkar mm. Hit har Brottsofferportalen flyttat.

Budget- och skuldrådgivning

Busta.nu
, stöd till sexuellt utsatta unga

BUP. Barn- och Ungdomspsykiatri.
Akademiska sjukhuset.
Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm -bup.nu.
Blekinge landsting.
Borlänge.
Dalarnas landsting.  Adresser o telefonnummer till BUP i länet.
Eskilstuna,
Gotlands kommun.
Gävleborgs landsting.
Gävle kommun.
Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Jämtlands läns landsting.
Kalmar läns landsting.
Karolinska Institutet.
 
Kronobergs landsting.
Kungälvs sjukhus.
Linköpings Universitetssjukhus.
Lycksele lasarett.
NU-sjukvårdenVästra götalandsregionen
Nässjö kommun.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Salems kommun.
Sunne kommun.
Södersjukhuset.

Sörmlands landsting.
Vårdguiden, Stockholms läns landsting 
Värmlands landsting.
Västerbottens landsting.
Västernorrlands landsting.
Västmanlands landsting.  Så når du oss.
Västra Götalandsregionen.
Universitetssjukhuset i Lund.
Ängelholms sjukhus.
Östergötlands landsting.

C

Chefen   Test

Crimes news Nyhetsportal om kriminalitet, brott och straff

D

Debatthuset

Diskussionsforum, Andrum, Forum för vuxna barn till narcissistiska föräldrarGrupperPappaliv, Psykopati och andra personlightestörningar, psykologistudent.seTuvaForum.

Doktorsguiden

Domkretsen , pdf-tidning från Sveriges Domstolar

Domstolarna, Sveriges Domstolar

Domstolsverkets författningssamling. Alfabetiskt register, Domstolsverkets allmänna råd, Förteckning över författningar i DVFS, Ordlista (nedladdningsbar pdf),

DSM-IV

E

ECPAT  Ideell förening, motarbetar alla former av barnsexhandel.

Ekonomi När psykopaten är klar med dig är du säkert ekonomiskt svag. Budget- och skuldsanering, Fattiga RiddareInga pengar, Inkasso (med svar på vanliga frågor), KronofogdemyndighetenPANK När pengarna är slut,  

Empati Empaticentrum, Om spegelneuronens betydelse, Så uppstår empati ..., 

Eniro vem ringer

F

Familjejurist

Familjerätt
 

Flashback där folk kommer till tals, ofta oseriöst, men ibland sådant som inte går att få reda på genom andra kanaler.

Fattiga Riddare Nätverk för överskuldsatta

FASS Farmakologiska Specialiteter i Sverige är vår "läkemedelsbibel" med alla läkemedel som finns i sverige. Patient-FASS anpassad för den vanlige patienten utan avancerade medicinska kunskaper.

Juridiska frågor Fråga juristen gratis ...,

Familjejurist.se  sökmöjligheter påAdvokater, Ombud, Familjerätt,  och Straffrätt.

FN:s barnkonvention

Fonder och stiftelser Googlesök

Forum för Vuxna Barn till Narcissistiska Föräldrar
Diskussion, inlägg etc 

Fråga experten
Googles expertsök
Open directory
Psykiatrin Specialisten primärvården
Psykisk ohälsa  Vårdguiden
PsykologenWeb4Health
Relationsproblem
Web4Health

Försäkringskassan  länkar

Föräldrabalken

Föräldrar och barn . Information från Sveriges Domstolar.

G

Googles kategori "Fråga en expert"

H

Histrionisk personlighetsstörning    Socialpsykologi, Web4health, Wikipedia

Hitta.se  

Hjärnan och sjukdomar i hjärnan Nyfiken Vital , Vetenskapsrådet,
 
HOPPRiksorganisation mot sexuella övergrepp. Jourmail, diskussionsforum, litteratur, juridik, m.m.

I

ICD-10 Lathund för distriktsläkare , SocialstyrelsenWeb4Health, WHO,  

Inga pengar PANK När pengarna tagit slut, Fattiga riddare

Inkasso Svar på vanliga frågor

ISIS, "idell rikstäckande tvärvetenskaplig intresseförening för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta, förövare och/eller deras familjer."

J

Jourtelefoner Lista sammanställd av Andrum .

Juridisk ordlista

Juridiska dokument för privatpersoner och företag bland annat äktenskapsförord, samboavtal och inbördes testamente

Juridisk hjälp Kobra Web4Helth juridiska frågor. Vart vänder jag mig? 

Jurister Advokater,familjerätt, jurister

JÄMO Jämställdhetsombudsmannen (har 2009-01-01 sammanslagits med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen.)

K

KIDPOWER   Utbildning i säkerhet och självförsvar för vuxna. För tonåringar finns TEENPOWER och för vuxna finns FULLPOWER.

Kobra Förening som vill förbättra rättssäkerheten för barn och kvinnor. Juridisk hjälp, lästips länkar mm.

Kreditupplysning , datainspektionen svarar på vanliga frågor.

Terapisnack med forum, DSM-IV  Web4Health, Wikipedia

Kognitiv beteendeterapi , Beteendeterapeutiska Föreningen, kbtterapi.se Livanda(självhjälp mot betalning),Vårdguiden,

Kommunadresser söklista

Konsumentverket, alfabetisk sammanställning av ämnesområden och tjänster, men även sökfunktion.

Kronofogdemyndigheten, rättsinformation, skuldsanering, vaniga frågor mm.

Kvinnofridslinjen
nationell stödtelefon för övergreppsoffer

KVINNOFRIDSPORTALEN Faktacentrum om våld mot kvinnor, vad finns i ditt län, rättsliga frågor mm. 

Kvinnojour SVERIGES KVINNOJOURERS RIKSFÖRBUNDSök kvinnojourer Roks hemsida,

L

M

N

Narcissism Svd-artikel , kortfattat av communicera, Web4helth, Wikipedia

Nationella hjälplinjen för kris- och stödsamtal.

O

Osjälvständig personlighetsstörning i korthetTerapisnack, Web4Helth, Wikipedia

P

Pank PANK När pengarna tagit slut! , Inga pengar, Fattiga Riddare

Paranoid personlighetsstörning, Comunicera , Svensk psykiatri.se, Web4health, Wikipedia

Pappaliv Diskussion m. m.

Personlighetsstörningar Comunisera ,Wikipedia

Patient-FASS anpassad för den vanlige patienten utan avancerade medicinska kunskaper.

Pengar, Stiflelser och foder (Googlesök). Se även Pank!

Polisen.se


Prejudicerande domarsöksida

Program till datorn behöver alla någon gång installera och går alltid att hitta på nätet. Braprogram.seDownload software, Ekdahl.org, FileHippo, Gratisprogram (bosseweb), Gratis-program. se, Hoffren.se, Oldapps, PC för alla - programbanken, Programcentrum,

Psykologistudentmed möjlighet att diskutera

Psykologer Eniro förteckning hitta.se infoo.se Legitimerade psykologer psykologer.com psykolog.net Psykologer nära Göteborg Psykologguiden  - hitta en psykkolog,

Psykologitest

Psykoterapeuter

Psykopati och andra beteendestörningar diskussionsforum

Psykopatitester. Chefen . Grannen. Partnern
 

R

Radera i webläsarens historik kan vara viktigt om partnern är personlighetsstörd.

RFSL Brottsofferjour

Riksdag&Departement med värdefulla länkar

Riksföreningen Autism 

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. HOPP, barnkonvention, diskussionsforum, Jourmail, juridik, litteratur, m.m.

ROKS
Kvinno- och tjej-jourer i Sverige finner du här!


Råd till våldsoffer avser kvinnliga offer
. Även män kan tillgodogöra sig något råd, så klicka här!

Rättegångskostnader, vem betalar? Googlesökning.

Rättegångsskolan

Rättshjälp och taxor. Nedladdningsbar pdf eller beställ tryckt version.

Rättshjälpsmyndigheten - hitta.se

Rättsinformation Ordlista

Rättspsykiatri, Göteborgs universitet.

Rättssäkerhetsorganisationen

Röda korset, brottsofferjour.

S

Se vem som ringer!  Vem ringde.se

Skilsmässa

Skuld- och budgetrådgivning hos kommunen,   Kronofogdemyndigheten ,

Sociala nätet/psykopati mycket att söka vidare på

Socialtjänsten Etikfrågor pdf

Socialtjänstlagen

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens allmänna råd om
socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge

Soctanter på nätet Malmö stad

Statens institutionsstyrelse SiS myndigheten för vård och behandling av ungdomar och vuxna missbrukare

Statens offentliga utredningar med sökfunktion, beställningsbart material

Stiftelser och fonder Googlesök

Stämningsansökan

Sveiges kommunersök adresser

Sök Domstol

T

U

Umgängessabotage förälder saboterar för den andra föräldern umgänget med gemensamt barn

Upprättelse.nu  Googlesök om rättsväsende, översitteri m.m. 

V, W

Vart vänder jag mig?  i juridiska frågor.

Vemringde.se

Vittnesstöd , information från Brottsoffermyndigheten

Våldtäkt Kvinnofridslinjen med nummer

VårdnadSocialstyrelsens allmänna råd

Vårdgaranti, väntetider i vården.


Web4Health gratis rådgivning om psykologiska problem

Å, Ä, Ö

Diskutera

Diskutera gärna  här

Jonna 17.09.2014 17:23

Bra länkar. Jag har suttit flera dagar och gått igenom dem. Lärt mig ännu mera.

Anderssons 28.04.2013 10:52

Denna sida är verkligen ett smögåsbord, TOPPEN!!!!
"Familjen drabbad"

manfred 04.05.2013 12:47

Jag håller helt med dig!

Ylva 20.09.2012 11:33

TACK!
Här fann jag hjälpen!

Sara 23.01.2012 20:52

Jag önskar att jag kunde ge tusen "gilla"!

eva-lena 22.03.2012 20:30

Det håller jag med om! Tusen "Gilla"! Fantastiska länkar, användbara!

Anna 14.12.2011 20:43

Ett råd är att ta bort Comunicera och Terapisnack från denna länklista. De saknar utbildning och är tyvärr inte seriösa.

Anders S Karlsson 12.08.2011 00:37

Mycket bra länkar!
Mycket bra sida öht!
Den bästa jag sett om psykopati! Och att offren belyses = unikt!

eva svensson 23.04.2011 10:47

Jag önska jag kunde "gilla" denna sida 10000 gånger!
Eva

Samuel Anderson 02.12.2010 23:38

Suverän länksamling!

Ali 23.07.2010 09:09

Det är ett måste att gå in här och botanisera om man har utsatts för en psykopat på skadligt sätt! Det är min rekommendation.

Anki S 01.07.2010 09:54

Fantastiskt! Här hittar man allt man kan behöva, antingen direkt eller genom andras länkar!

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."