Hem och faktasidor

Hem och faktasidor

A ndrum - Mötesplats för överlevare
Hemsida, "en mötesplats på webben, skapad av och för överlevare av sexuella övergrepp." Här finns länkar och forum.


A llt för föräldrar
Mötesplats för föräldra r och med möjlighet att föra dialog och diskutera.


A KTUELLE LINKER
Norsk länksamling om "Psykopati og persolighetssforstyrrelser"


Det angår oss alla
Psykopati, sjuklig narcissism, antisocial personlighetsstörning
En mycket bra sida med väldigt mycket länkar, som i sin tur bär vidare.
En riktig GULDGRUVA för den söker kunskap om störningen!


B APS
Här med en artikel , Den farligt fängslande psykopaten.


B ILDEN AV PSYKOPATEN
En uppsats av Britt-Inger Movall 2002. För den som söker mera kunskap om psykopati utdelar jag en varning för innehållet, men den som besitter relativt goda kunskaper kan däremot roa sig med att hitta felen !


Det osynliga våldet, många mycket värdefulla länkar.


Din tidning om psykopati

Lista över kända brottslingar
Lista på Wikipedia


Psykopater är omöjliga att bota
Caroline Stein uttalar sig i SvD, här återgivet av Bankrättsföreningen .


E fterlyst
TV3:s hemsida .


E mpati - att känna och bry sig
Mälardalens högskola, expertsvar, kort om empati i pressmeddelande på deras  hemsida .


F amiljeliv
Webbplats för de som intresserar sig för familjeliv. Tips, stöd och hjälp. Som medlem kan en personlig presentaion läggas upp, blogg och gästbok mm.


F orskning.se
En intressant sida , men den som jag i första hand tänker på är artiklen med rubriken "Ser du medmänniskor som objekt eller subjekt?


H järnan
Illustrerad vetenskap. Tema Hjärnan.


Att identifiera en psykopat , mm.
Text av Sigvard Lingh, leg psykolog och leg. psykoterapeut. Initierad läsvärd och kort framställan. Direkt till hemsidan!


K ristina Wennergren
(Vem är Krisina wennergren?)
Hur känner man igen en psykopat?
Hennes pdf -fil på nätet.


K vinnojourer och frivilligorganisationer
Organisationer fria från myndighetsutövning.


L ars Kamel
En bra sida utan riktigt namn, som kortfattat berättar lite fakta om störningen. Rekommenderas för dess kompakta form, men bara som komplement till andra sidor.
Man kan kontakta författaren på följande adresser:
webmaster@lars-kamel.se
lars-k@usa.net


Att leva med en psykopat
Hemsida om egna erfarenheter. Mycket läsvärd. Klicka också på författarens länk Psykopaten lurar under en vacker yta !


L ovefraud
En egenupplevelse av en psykopat. Engelsk kvinna som gifte sig med psykopatisk man. Hemsida på engelska.


M anipulation som överlevnadsmekanism
En hemsida som bland annat tar upp manipulationstekniker. Givande.


M anliga psykopater - och kvinnliga psykopater
Kort redogörande text om skillnader och likheter. Författare: Sigvard Lingh , leg psykolog och leg psykoterapeut med hemsida .


The Mask of Sanity
Det klassiska verket från 1941 av Hervey Cleckley, här på engelska i pdf -format. Han beskriver i dramatiska patientfall den maskerade ondskan och var den förste som spred kunskap till allmänheten om ett tidigare inte tillräckligt uppmärksamat, men oerhört stort samhällsproblem. Tyvärr är allmänheten lika okunnig i dag, vill jag mena, som före utginingen.

Närliggande:
Den maskerade ondskan, en artikel  på DN:s kultursida.
Psykopaten känd profil i alla kulturer, en artikel författad av Görel Kristina Näslund på SvD:s kultursida


N arcissisten
Psykopat.se om narcissism .


N arcissistisk personlighetsstörning
Wikipedia .


Forum för Vuxna barn till narcissistiska föräldrar
Forum som beskriver diagnos av narcissism, bland annat.


N euroNätet
Ett neuropsykiatriskt forum som i högsta grad kan rekomenderas.


P appaliv
En sida för papor med problem. Diskussionsforum.


P ersonlighetsstörningar
Hemsida  av Communiera , ett kompetensutvecklingsföretag. 


P sykologifabriken
En hemsida med bland annat bloggar som ingår. Ping för detta inlägg.


P sykologitest
En hemsida med olika psykologtester. Bland annat kan du testa om din granne är en psykopat, men det går självklart att använda testet på andra också. När testet är gjort får du förmånen att ladda hem en bok av Jonas Gåde, känd från TV3s Grannfejden.


P sykopat
En stor och seriös sida med många mycket värdefulla länkar.


P sykopaten lurar under en vacker yta
Av Ib Salamon, Illustrerad Vetenskap nr 3/97
Bankrättsföreningen . Mycket läsvärt.


P sykopater är omöjliga att bota
B ankrättsföreningen , en artikel av Caroline Stein. P
sykopati
Så som Wikipedia beskriver det med många länkar för att komma vidare. Artikeln kan tjäna som en introduktion.


P sykopati - En introduktion
Kort sida av  Sigvard Lingh , leg psykolog och leg psykoterapeut. Litteraturlista (referenser). Hemsida .


Ragonhild


S und nu
Länken pekar på artikeln " Är du tillsammans med en psykopat ", men givetvis kan man gå till startsidan om man så vill. Den presenterar sig som "din hälsosajt med nyheter om hälsa, kost, träning, psykologi, skönhet, resor och personlig utveckling"


S ussies mystiska värld
Om mytomanen.


T erapisnack
En sida som många talar om. För dig som har frågor om psykoterapi, panikångest, självkänsla, utbrändhet, eller kontrollbehov. ger stöd ich hjälp utan kostnad. Möjligheter finns att dela med sig av egna erfarenheter till stöd för andra.


Wapedia Wiki:Psykopati

W eb4Health    (Startsida)
Narcissism - Narcissistisk personlighetsstörning. Frågor och svar.


V erkligheten och det ondas dubbla ansikte
Ännu en av Bankrättsföreningens alltid så intressanta sidor.


W ikipedia
Uppslagsordet Psykopati .


W ithout Conscience
Robert D. Hares hemsida .

 

Diskutera

Diskutera gärna  här

Jonna 17.09.2014 17:20

Bra länkar.

| Svar

Senaste kommentarer

07.11 | 00:41

När man bara kan se på hur en nära vän sakta bryts ner av en psykopat och hur vä nen blir allt mer isolerad och kontrollerad, lurad, osäker på sig själv.

29.09 | 09:10

http://www.psykopati.se/16914088

28.09 | 16:53

Hej! Jag är dotter till en psykopat. Har sökt hela livet efter svar. Varför? Man går under som barn. Krossas. Varför skrivs det inget om oss barn? Tips?

22.07 | 17:49

Vill rekommendera er alla min bok: "Min Mamma var psykopat, jag blev psykolog."